Kokapstrādes pedagogi pilnveidosies konkursu organizēšanā un vērtēšanā

Izstādes „Skola 2013″ laikā, no 28. februāra līdz 3. martam, kokapstrādes nozares profesionālo izglītības iestāžu pedagogi pilnveidos savas zināšanas un prasmes konkursa organizēšanā un vērtēšanā. Patlaban tieši kokapstrādes nozarē audzēkņu sagatavošana vietējiem un pasaules mēroga konkursiem atzīta par vienu no nozares prioritātēm, motivējot jauniešus un paaugstinot audzēkņu kompetenci.

Pasākuma laikā pedagogiem būs jāvērtē jauniešu veikums konkursa „Jaunais profesionālis 2013″ laikā. Kā uzsver kokapstrādes nozares pedagogs Haralds Laucis, zināšanas palīdzēs pedagogiem praktiski novērtēt audzēkņu iemaņas, analizējot tās pēc vairākiem kritērijiem: tehniskajiem risinājumiem, atbilstošu instrumentu izmantošanu u.c. parametriem. Konkursa laikā pedagogi noskaidros labākos audzēkņus, kas vēlāk varēs doties uz Eiropas un pasaules līmeņa konkursiem (Euroskills un Worldskills sacensībām).

„Nozarei attīstoties, parādās vairākas jaunas profesijas, taču darba tirgū ne vienmēr ir iespēja atrast kvalificētus speciālistus. Visi konkursi, ko pedagogi rīko, ir ar mērķi sniegt padziļinātas zināšanas, izprati un iemaņas kokapstrādē. Tādējādi pēc semināriem profesionālā sagatavotība ievērojami palielinās. Izstādes laikā nozares uzņēmumi iepazīstas ar pedagogiem un potenciālajiem darbiniekiem – jauniešiem, kas rāda iegūtās zināšanas un prasmes,” stāsta Haralds Laucis. Paralēli konkursu organizēšanai Kokapstrādes nozares pedagogiem semināru laikā paredzēta teorētisko un praktisko zināšanu apguve. Pedagogi apgūs svešvalodu un IT nozares pamatus, kas jauniešiem varētu piedāvāt inovatīvu mācību vidi. Pedagogiem būs pieejami semināru materiāli, kas izstrādāti, kas, pēc darba devēja domām, ir jāzina katram jaunajam profesionālim. Mācību materiāli, kas pieejami e-vidē, būs brīvi izmantojami arī turpmākajā darbā ar audzēkņiem.

Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus piedāvā Valsts izglītības satura centrs (VISC), īstenojot ESF projektu „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Pieteikšanās teorētiskajiem un praktiskajiem semināriem turpinās interneta vietnē http://talakizglitiba.visc.gov.lv/, un tie būs pieejami līdz mācību gada beigām. Izejot noteiktu moduļu skaitu, ikviens pedagogs saņems apliecību par profesionālo pilnveidi, tādējādi palielinot savu konkurētspēju darba tirgū.

ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” organizēts divās daļās: teorētiskajos un praktiskajos moduļos. Teorētiskajā daļā pedagogiem jāapgūst trīs obligātie moduļi: informācijas tehnoloģijas, svešvalodas un teorētisko moduli profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē vai profesijā. Savukārt teorētiskajā modulī kokapstrādes nozares pedagogi apgūs nozares attīstības tendences pārvaldē un sadarbības iespējas, tendences tehnoloģiskā procesa attīstībā, tādas tēmas kā tehnika, iekārtas, tehnoloģiskais aprīkojums, materiāli un izejvielas, darbavietas un darbu organizācija, nozares dokumentācija, nozares prasības un nozares darba vides riska faktori. Zināšanas iespējams papildināt, izvēloties kādu no brīvās izvēles kursiem, kā arī praktiskajiem semināriem. To laikā pedagogi piedalās nozares pasākumos, starpnozaru praktiskās darbības semināros un pieredzes apmaiņas semināros. Pedagogiem tiek piedāvāta arī iespēja stažēties kādā no Latvijas vai ES dalībvalstu uzņēmumiem vai kompetenču centriem.

Lielu ieguldījumu semināru nodrošināšanā devuši projekta sadarbības partneri un atbalstītāji: „Makita Eesti Oy filiaal”, „Rīgas Amatniecības vidusskola”, SIA „Līvānu Mājas un Logi”, SIA „B.R.A.N.G.S.”, SIA „MARKO KEA”, SIA „Nakts Mēbeles”, SIA „Amber Wood”, SIA „Eibe-L”, „Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija”.

 

Preses relīze: “Kokapstrādes pedagogi pilnveidosies pasaules līmeņa konkursu organizēšanā un vērtēšanā”, Elīna Kokina, Valsts izglītības satura centrs, publ. 27.02.2013

Avots: www.building.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *