Veikts pētījums par mēbeļrūpniecību Baltijas valstīs

Aizvadītajā gadā SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” (saīsināti – MeKA) veica pētījumu, kā ietvaros izvērtēta Latvijas mēbeļu nozares esošā situācija un ārvalstu pieredze Lietuvā un Igaunijā.

Esošās situācijas izpēte veikta ar mērķi apkopot informāciju par Baltijas valstu mēbeļu nozari, to ietekmējošajiem faktoriem, veicot detalizētāku izvērtējumu par Latvijas mēbeļrūpniecības konkurētspēju un sagatavojot priekšlikumus pasākumiem nozares attīstības veicināšanai. Savukārt ārvalstu pieredze izvērtēta ar mērķi noskaidrot esošo situāciju, struktūru un tendences Baltijas valstīs. Projekta ietvaros veiktās izpētes rezultātā būs iespējams daudz precīzāk novērtēt Latvijas mēbeļrūpniecības iespējas kāpināt efektivitāti un iestrādāt tautsaimniecības un profesionālās izglītības plānošanas dokumentos nepieciešamos atbalsta pasākumus pievienotās vērtības produktu meža nozarē īpatsvara palielināšanai un mēbeļu nozares konkurētspējas attīstībai, t.sk. profesionālās izglītības pilnveidei.

Pētījuma gaitā analizēta mēbeļu nozares attīstība (ražošanas, patēriņa un ārējās tirdzniecības dinamika) Baltijas valstīs un veikta to ietekmējošo faktoru izpēte. Nozares attīstības izpētes gaitā izvērtēta tās loma references valstu tautsaimniecībā un to īpatsvars, ietverot ietekmi pievienotās vērtības ķēdē un analizēta ārvalstu investīciju loma un īpatsvars konkrēto valstu mēbeļu nozarē. Savukārt mēbeļu nozares attīstību ietekmējošo faktoru izpētes ietvaros analizēti nacionālo un ES atbalsta mehānismi, kas veicina nozares attīstību, analizēti vietējā un eksporta tirgus veicināšanas pasākumi un to rezultāti, kā arī veikta mēbeļu nozares dalībnieku sadarbības mehānismu izpēte un profesionālo organizāciju un interešu apvienību darbība references valstīs.

Tā kā Latvijā ražoto mēbeļu galvenais realizācijas tirgus ir Vācija, projekta ietvaros detalizētāk izklāstīta arī Vācijas mazumtirdzniecības produktu realizācijas kanālu struktūra.

Pētījuma gaitā izkristalizējies secinājums, ka galvenie izaicinājumi Latvijas mēbeļrūpniecībā ir darbaspēka un ražošanas izmaksu pieaugums, kā pārvarēšanai nepieciešamas piesaistīt investīcijas tehnoloģiju modernizēšanai, attīstīt uzņēmumu sadarbību produktu attīstības, ražošanas un mārketinga izmaksu samazināšanai, motivēt jauniešus izvēlēties mēbeļu nozarei nepieciešamās profesijas un nepārtraukti pilnveidot profesionālo izglītību, kā arī attīstīt Latvijas mēbeļu dizainu.

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta veikto pētījumu „Mēbeļrūpniecības konkurētspējas izpēte” finansējis Meža attīstības fonds.

 

Avots: www.e-koks.lv

PĒTĪJUMA GALA ZIŅOJUMS

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *