Izdots izglītojoši informatīvs buklets “Meža nozare Latvijā 2012”

Mežs ir tuvs ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Vienam tas ir galvenais ienākumu avots, kādam tas saistās ar brīvā laika pavadīšanu, citam ar medībām vai gluži pretēji – cieņpilnu dabas procesu vērošanu no malas. Daži mežā iet lasīt sēnes un ogas, daži uz mežu dodas ieelpot svaigu gaisu vai smelties radošas idejas. Taču ļoti svarīgi, lai Latvijas sabiedrība arī apzinātos meža nozares ieguldījumu tautsaimniecībā un pārzinātu tajā notiekošos procesus.

Šajā jomā pēdējos gados paveikts ļoti daudz. Viens no uzskatāmākajiem piemēriem – pirmās meža nozarei veltītās izstādes „Iepazīsties – koks!” atklāšana Mežaparkā, kas devusi lielu ieguldījumu izpratnes veidošanā par meža nozīmi ainaviskās un bioloģiskās daudzveidības ziņā, kā arī tā neatsveramo devumu Latvijai ekonomikai un visai nācijai kopumā. Turpinot veikt ieguldījumu sabiedrības izglītošanā par meža nozari, biedrība “Zaļās mājas” izdevusi bukletu “Meža nozare Latvijā 2012”, kurā apskatāmas sekojošas nodaļas:

  • Mežs (platības, dabas vērtības Latvijas mežos, platības sadalījums pēc īpašumu formas un mežu uzraudzība);
  • Mežsaimniecība (koksnes ieguve, meža infrastruktūra, oglekļa uzkrājums, mežu atjaunošana un vides vērtību saglabāšana);
  • Kokrūpniecība (kokapstrādes attīstība Latvijā, devums tautsaimniecībā, pārstrādes produktu eksports, apaļkoku eksports un nozares galveno eksporta produktu noieta tirgus sadalījums pa valstīm 2012.gadā);
  • Zinātne (zinātniskās organizācijas, to darbība un nozīme meža nozares attīstībā);
  • Meža nozares valsts pārvalde;
  • Mežs un sabiedrība (izglītojošie pasākumi objektīvas informācijas nodošanai sabiedrībai, atpūta un rekreācija, meža izglītība un meža nozares gada balva);
  • Nākotnes perspektīvas.

Buklets pieejams arī angļu valodā.

 

Avots: Biedrība “Zaļās mājas”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *