Sagatavots detalizēts statistikas pārskats par Latvijas enerģētiku

Ekonomikas ministrijas speciālisti sagatavojuši detalizētu statistikas pārskatu par Latvijas enerģētiku, sniedzot statistikas datus par laika periodu no 1990. līdz 2011. gadam.

Publikācijā „Latvijas enerģētika skaitļos” apkopota informācija par enerģētikas indikatoriem, primāro energoresursu piegādi un patēriņu, pārveidošanas sektoru, enerģijas patēriņu enerģētikas sektorā, zudumiem, kā arī par galapatēriņu rūpniecībā un būvniecībā, transportā, mājsaimniecībās, pakalpojumos, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medniecībā, zivsaimniecībā. Ir pieejama arī informācija par energoresursu cenām un enerģijas nodokļiem (akcīzes nodoklis, elektroenerģijas nodoklis, dabas resursu nodoklis).

Latvija pieder pie tām valstīm, kuras lielā mērā ir atkarīgas no importētiem energoresursiem. Nozīmīgākie izmantojamie vietējie energoresursi ir kurināmā koksne un hidroenerģija (Daugavas HES kaskāde). Latvijā cietais fosilais kurināmais, naftas produkti un elektroenerģija tiek importēti no vairākām valstīm un piegādes reģioniem, turpretim dabasgāzei ir tikai viena piegādātājvalsts – Krievija. Resursu plūsmu sadalījums norāda uz relatīvi augsto Latvijas atkarību no importa piegādēm – tikai 33,1% no kopējā patēriņa tiek nosegti ar vietējiem resursiem.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas redzējumu valsts enerģētikas politikas plānošanai jābalstās uz galveno mērķi – pozitīvu enerģētikas sektora ietekmi uz Latvijas ekonomiku kopumā. Pakārtoti primārajam mērķim jātiecas uz valsts energoapgādes drošības stiprināšanu, energoefektivitātes paaugstināšanu, primāro energoresursu piegāžu dažādošanu, kā arī reģiona elektroenerģijas tirgus izolācijas novēršanu ar jaunu starpsavienojumu palīdzību. Būtiska nozīme ir arī konkurences apstākļu radīšanai atjaunojamo un vietējo energoresursu izmantošanas veicināšanai, kā arī apkārtējās vides aizsardzībai.

Pārskata veidošanā pamatā izmantota informācija no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes enerģētikas datu bāzes (no 1990.gada līdz 2007.gadam – NACE 1.1. red., no 2008. gada līdz 2011. gadam – NACE 2. red.) internetā, no IEA – Eurostat – UNECE Energy Questionnaire un no Eurostat.

 

Preses relīze: “Sagatavota publikācija „Latvijas enerģētika skaitļos””, Elita Rubesa-Voravko, Ekonomikas ministrija, publ. 07.03.2013

Avots: www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *