Tuvojas zinātniski praktiskā konference “Mežzinātne un prakse nozares attīstībai”

No 18. līdz 21. martam Jelgavā, Meža fakultātē norisināsies ikgadējā zinātniski praktiskā konference “Mežzinātne un prakse nozares attīstībai”, kas veltīta lauksaimniecības augstākās izglītības 150. gadskārtai.

Konferences darbs notiks četrās sekcijās:

1. Meža ekoloģija, kurā tiks skatīti tādi jautājumi, kā, piemēram, entomoloģisko riska faktoru ietekme uz jaunaudžu veselības stāvokli, parastās apses otrās vecumklases jaunaudžu apsaimniekošanas biotiskie riska faktori, parastās un Klinškalna priedes ikgadējā augstuma pieauguma saistība ar klimatiskajiem faktoriem, u.c.

2. Mežsaimniecība, kurā tiks skaidrota augošu koku atzarošanas intensitātes un kopšanas ietekme uz koku pieaugumiem bērzu jaunaudzēs, atzarošanas ietekme uz parastās egles stumbra kvalitāti jaunaudzes vecumā, kā arī priedes augšanas dinamika pēc krājas kopšanas cirtes un bioloģiskā preparāta ‘Rotstop’ pielietošana un kvalitātes kontrole A/S Latvijas valsts meži apsaimniekotajos mežos.

3. Meža izmantošana un ekonomika, kurā tiks prezentēta informācija par tādiem jautājumiem kā augsnes sagatavošana, veidojot pacilas, jaunaudžu kopšanā pieejamās enerģētiskās koksnes potenciāls, uzglabāšanas apstākļu ietekme uz apaļo kokmateriālu blīvuma (masas) izmaiņām, u.c.

4. Kokapstrāde un koksnes zinātne, kur tiks stāstīts, piemēram, par logu brusu ražošanas iespējām no dažādām koku sugām, dabiskas koksnes vizuālo kvalitāšu izmantošanu moderno aksesuāru, mēbeļu un mājokļu konstrukcijās, saplākšņa ugunsreakcijas samazināšanas iespējām un koka ēku konstrukciju, savienojumu, blīvinājumu, siltinātāju un materiālietilpības optimizāciju.

 

Avots: http://www.mf.llu.lv/

Konferences programma

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *