Uzlabos meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtību

Eiropas mežu apsaimniekošana un meža nozares ilgtspējīga attīstība tiek vērtēta pēc Eiropā vispāratzītu kritēriju un indikatoru sistēmas „Paneiropas meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritēriji un indikatori“. Latvijā patlaban normatīvajos aktos šī joma netiek regulēta – līdz šim meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšana balstīta uz atsevišķiem indikatoriem un nav vērtēta pēc kritēriju un kvantitatīvu indikatoru sistēmas, kurā ir sabalansēti ekonomiskie, dabas aizsardzības un sociālie aspekti.

Nolūkā ieviest regulāru meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas vērtēšanu, izmantojot Paneiropas meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas kritēriju un indikatoru sistēmu saskaņā ar Latvijas meža politikā un Meža un saistīto nozaru pamatnostādnēs izvirzītajiem mērķiem, Zemkopības ministrija izstrādājusi noteikumu projektu „Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība”.

Lai meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas pamatā būtu jaunākā informācija par meža resursiem, normatīvā akta projekts paredz meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanu veikt reizi piecos gados, sākot no 2014.gada. Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas indikatoros tiks izmantoti: iestāžu dati (no Valsts meža dienesta, Valsts zemes dienesta, Centrālās statistikas pārvaldes, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” un Valsts darba inspekcijas); monitoringu dati (Nacionālais meža monitorings, tostarp meža resursu monitorings, pirmā un otrā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanas monitorings un meža kaitēkļu un slimību zinātniskais monitorings, kā arī Vides monitorings); un pētījumu dati (indikatoriem Nr. 3.3 „Nekoksnes produkti”, Nr. 3.4 „Pakalpojumi” un Nr. 4.7 „Ainavas raksts”).

Jaunums meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtībā būs ainavas raksta datu analīze, kas Latvijā līdz šim nav veikta. Ainavas raksta datus iespējams iegūt pētījumā, kurā savstarpēji tiek analizēti Meža valsts reģistra dati, Lauku atbalsta dienesta lauku bloku karšu dati un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras topogrāfisko un ortogrāfisko karšu dati. Šāds pētījums ir jāveic vienu reizi piecos gados, sākot no 2014.gada. Lai meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšana arī turpmāk tiktu balstīta uz jaunāko informāciju, sākot no 2014.gada reizi piecos gados tiks atkārtots arī pētījums par meža nekoksnes produktu un pakalpojumu devumu Latvijas tautsaimniecībā.

Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība stāsies spēkā pēc tās izskatīšanas valdībā un publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē ‘www.vestnesis.lv‘.

 

Avots: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40278939

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *