LLU un mežzinātnes institūts “Silava” paraksta sadarbības memorandu

19. martā Jelgavas pilī tika parakstīts memorands par Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava” sadarbību Latvijas meža nozares augstākās izglītības un mežzinātnes attīstībā.

Memoranda mērķis – attīstīt sadarbību meža nozares augstākās izglītības un mežzinātnes jomās, lai nodrošinātu meža nozares vajadzībām atbilstošu, vispusīgu un kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinātu Latvijas nacionālās mežzinātnes ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

LVMI “Silava” direktors Jurģis Jansons atzinīgi vērtē šo sadarbību, norādot, ka tā ir būtisks fundaments meža nozares attīstībā. Abas iesaistītās puses apņēmušās veidot jaunas un aktualizēt jau esošās meža nozarei nepieciešamās augstākās izglītības studiju programmas augstākās mežizglītības jomās, iesaistīties LLU Meža fakultātes studentu pētniecisko darbu un diplomdarbu izstrādē un vadībā, kā arī sadarboties studiju metodisko materiālu un mācību grāmatu izstrādē, dalīties informācijā par mežzinātnes aktualitātēm.

Savukārt, mežzinātnes jomā abi sadarbības partneri apņēmušies atbalstīt starpinstitūciju pētniecības grupu veidošanu pētniecisko projektu pieteikumu sagatavošanā un realizēšanā, sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus, izdot speciālos mežzinātnes zinātnisko rakstu krājumus “Baltic Forestry” un “Mežzinātne”, kā arī atbalstīt un veicināt akadēmiskā personāla starptautisko sadarbību.

LVMI “Silava” ir Latvijas mežzinātnes pētījumu centrs, kura misija ir ieviest jaunu zināšanu pielietošanu mežsaimniecībā, nodrošinot pasaules zināšanu pārnesi un kritisku to izvērtēšanu, kā arī būt par jauno zinātnieku izaugsmes vietu.

 

Raksts: “LLU un LVMI paraksta sadarbības memorandu”, Dace Freiberga, LLU, publ. 19.03.2013

Avots: www.llu.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *