Precizētas meža reproduktīvā materiāla ieguves un realizācijas prasības

Otrdien, 26. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto jauno Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu”, kas tika izstrādāts, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

Jaunajā noteikumu projektā precizēti nosacījumi par meža reproduktīvā materiāla izmantošanu. Noteikumu projektā noteiktas meža reproduktīvā materiāla kvalitātes un sertificēšanas prasības, prasības materiāla ieguves avotiem, kā arī materiāla ražošanas, izmantošanas un tirdzniecības kārtībai, lai iegūtu ģenētiski augstvērtīgu un kvalitatīvu materiālu, no kura piemērotos augšanas apstākļos iespējams izaudzēt ražīgas, veselīgas, produktīvas un vitāli noturīgas mežaudzes.

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar grozījumiem Meža likumā materiāla ieguvei netiek izsniegts apliecinājums, jaunajās prasībās noteikts, ka piegādātājam vai personai, kas ražo materiālu savām vajadzībām, vismaz 14 dienas pirms materiāla ievākšanas uzsākšanas rakstiski jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu (VMD) plānotais ieguves laiks, vieta, materiāla veids un apjoms, kā arī 30 dienas pēc ieguves pabeigšanas jāinformē VMD par iegūtā materiāla daudzumu. Noteikumu projektā ietverti arī nosacījumi par piegādātāja etiķetē vai dokumentā norādāmo informāciju. Prasībās ieteikts izmantot ciparu kodus ierakstu identificēšanai piegādātāja etiķetē vai dokumentā tirdzniecībā starp dalībvalstīm. Savukārt, lai veicinātu jauno materiāla audzēšanas tehnoloģiju un tā iepakojuma marķēšanas automatizācijas ieviešanu, prasībās precizēti nosacījumi par informāciju, kas norādāma uz materiāla iepakojuma, etiķetē vai piegādātāja dokumentā norādāmo informāciju.

Lai samazinātu administratīvo slogu, noteikumu projektā ietverts nosacījums, ka sertifikāts nav nepieciešams materiālam, kurš iegūts saskaņā ar šajā noteikumu projektā noteikto kārtību un kuru plānots izmantot personiskām vajadzībām, ja mežu atjauno vai ieaudzē sējot, kā arī audzē stādāmo materiālu nelielā apjomā (līdz 10 000 gab. gadā). Noteikumu projektā precizēts ražošanā un tirdzniecībā izmantojamā parastās priedes materiāla pārbaudes laiks un atzinuma derīguma termiņš uz inficētību ar skujbires izraisītāju Lophodermium seditiosum un skuju koku dzinumu vēža izraisītāju Gremmeniella abietina. Tāpat jaunajās prasībās precizēti arī nosacījumi par fitosanitārajai kontrolei pakļautā materiāla uzraudzības, kontroles un ievešanas kārtību atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos par augu karantīnu.

Ievērojot noteiktās prasības, tautsaimniecība tiks nodrošināta ar nepieciešamajiem koksnes resursiem un vienlaikus saglabāts vides ekoloģiskais līdzsvars, kā arī uzlabotas meža estētiskās īpašības un palielināta CO2 piesaiste. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nodrošināšanai būtiska ir mežu bioloģiskās daudzveidības, tostarp koku ģenētiskās dažādības, saglabāšana un pilnveidošana.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

 

Raksts: “Precizē prasības meža reproduktīvā materiāla ieguvei”, Viktorija Kalniņa, Zemkpības ministrija, publ. 26.03.2013

Avots: www.zm.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *