Zemkopības ministrija izvēlas turpināt apmežot lauksaimniecības zemes

Vakar, 10.aprīlī, biedrību ‘Zemnieku saeima’ un ‘Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija’ kopīgā valdes sēdē Zemkopības ministre informēja par nākamā plānošanas perioda (no 2014. līdz 2020. gadam) Lauku attīstības programmas (LAP) līdzekļu sadali.

Zemnieku saeima ir sašutusi par Zemkopības ministrijas izvēli novirzīt 12 miljonus latu no LAP līdzekļiem lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanai papildus jau paredzētajiem 15 miljoniem mežu ekoloģiskās vērtības uzlabošanai, norādot, ka šos līdzekļus lietderīgāk būtu novirzīt lauku ceļu sakārtošanai, nevis turpināt apmežot lauksaimniecībā izmatojamās zemes, uz kurām var attīstīt dažādu lauksaimniecisko darbību, t.sk. gaļas lopkopību, par kuras attīstīšanas veicināšanu pati ministrija arī iestājas. Šis lēmums par līdzekļu piešķiršanu lauksaimniecības zemju apmežošanai ir pretrunā arī ar pašas Zemkopības ministrijas nosprausto mērķi – atgriezt lauksaimnieciskajā ražošanā vēl vismaz 500 000 ha zemju.

Plānojot LAP pasākuma „Pamatpakalpojumi” līdzekļu izlietošanu, pašvaldības, zinot kritisko ceļu stāvokli laukos, kopīgi ar lauksaimnieku organizācijām un ministri Laimdotu Straujumu nolēma, ka  LAP paredzētie līdzekļi ir jānovirza tieši lauku ceļu sakārtošanai, īpaši pievēršot uzmanību tiem ceļiem, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražotāji. Sākotnēji šim pasākumam bija plānots novirzīt 60 miljonus latu, bet šobrīd paredzēti vien 40 miljoni.

Zemnieku saeimai nav skaidras Zemkopības ministrijas nostādnes, jo tā vietā, lai domātu par ieguvumu visiem lauku iedzīvotājiem un lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, Zemkopības ministrija vēlas novirzīt ievērojumus līdzekļus valsts mežiem un ārvalstu investoriem.

Jau ziņots, ka Zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai tika nosūtīta vairāk kā 600 zemes un meža īpašnieku parakstīta vēstule ar mērķi vērst uzmanību uz nepieciešamību rast sabalansētu finanšu līdzekļu sadalījumu starp atbalsta pasākumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības produkcijas audzēšanai, kurus apvieno kopējs mērķis – produktīva zemes izmantošana.

 

Raksts: “Lauku ceļi katastrofālā stāvoklī, bet Zemkopības ministrija izvēlas turpināt apmežot lauksaimniecības zemes”, Zemnieku saeima, publ. 11.04.2013

Avots: www.zemniekusaeima.lv

Raksts: “Meža īpašnieki uzrunā Zemkopības ministri”, MĪB, publ. 04.04.2013

Avots: www.mezaipasnieki.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *