Piedāvā īstenot bioenerģijas patēriņu stimulējošus pasākumus transporta sektorā

Lai veicinātu no atjaunojamajiem energoresursiem saražotās enerģijas galapatēriņu transporta sektorā un ar patēriņu stimulējošiem pasākumiem palīdzētu arī turpmāk attīstīties biodegvielu ražošanas nozarei Latvijā, Ekonomikas ministrija rosina īstenot šādus pasākumus.

  • ar 2014.gada 1.aprīli noteikt obligāto 6,5% – 7% biodīzeļdegvielas piejaukumu fosilai dīzeļdegvielai (izņemot arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu dīzeļdegvielu), kas veicinātu biodīzeļdegvielas patēriņa pieaugumu un nodrošinātu ražotājiem stabilu noieta tirgu;
  • turpināt piemērot samazinātas akcīzes nodokļa likmes biodegvielas un fosilās degvielas maisījumiem ar paaugstinātu biodegvielu saturu (E85, B30 un B100);
  • izvērtēt iespējas konkursos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu un valsts un pašvaldību iepirkumos par transporta līdzekļu iegādi un nomu ieviest nosacījumus par papildu vērtēšanas punktu piešķiršanu, ja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiks izmantoti transporta līdzekļi, kuros ir plānots lietot tīru biodegvielu vai fosilo degvielu un biodegvielu sajaukumu (ar biodegvielas saturu virs 10%) izmantošana.

Valsts tiešais atbalsts biodegvielu ražošanai un izmantošanai, kā arī citi pasākumi (piem., obligātais biodegvielu piejaukums, akcīzes nodokļa atlaides) ir bijuši pietiekami efektīvi, lai valstī izveidotos un attīstītos biodegvielu ražošanas nozare, taču tie nav nodrošinājuši, ka tiek sasniegts Biodegvielas likumā noteiktais mērķis 2010.gadam. Ekonomikas ministrija secinājusi, ka pieprasījuma pieaugumu vislabāk stimulē tieši ar patēriņa veicināšanu saistīti politikas instrumenti, tāpēc biodegvielas izmantošana būtu jāveicina ar netiešā atbalsta pasākumiem.

Ekonomikas ministrijas izstrādātie priekšlikumi biodegvielu nozares attīstības sekmēšanai, par kuriem vairakkārt diskutēts Reformu vadības grupā, 15.aprīlī tika atbalstīti Ministru kabineta komitejas sēdē, izskatot Ekonomikas ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu „Par situāciju biodegvielas ražošanas nozarē”, kurā apkopota informācija par Programmas „Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003-2010)” un valsts atbalsta programmas „Atbalsts biodegvielas ražošanai”, Biodegvielas likumā noteiktā mērķa 2010.gadam izpildi un līdzšinējo biodegvielu nozares attīstību.

Informatīvajā ziņojumā iekļauta arī informācija par citās ES dalībvalstīs (Ungārija, Zviedrija, Polija, Vācija, Somija, Spānija, Čehija, Lietuva) spēkā esošajām valsts atbalsta shēmām biodegvielas ražošanas un izmantošanas veicināšanai.

 

Preses relīze: “Biodegvielu ražošanas nozares turpmākai attīstībai piedāvā īstenot patēriņu stimulējošus pasākumus”, Evita Urpena, Ekonomikas ministrija, publ. 15.04.2013

Avots: www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *