Liela interese par Ogres Valsts tehnikumā apgūstamajām profesijām

26.aprīlī vispārizglītojošo skolu absolventiem tika dota iespēja iepazīties ar iespējām turpināt izglītību Ogres Valsts tehnikumā, kur var apgūt vairāk nekā 20 dažādas profesijas. Vairāk nekā simts jauniešu un viņu vecāki bija mērojuši ceļu no Valkas, Rūjienas, Madonas, Ventspils un citām Latvijas malām, lai noskaidrotu visu interesējošo par Ogres Valsts tehnikumu – mācībām, brīvā laika pavadīšanas iespējām un sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcā. Atvērto durvju dienās reizē tiek rīkotas arī Profesiju dienas, lai topošie tehnikuma audzēkņi izmēģinātu savus spēkus dažādās jomās un pārliecinātos, vai izvēlētā profesija ir īstā.

Kādreizējais Ogres Meža tehnikums – tagad Ogres Valsts tehnikums vēl aizvien ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde, kurā var apgūt ar meža kopšanu un izstrādāšanu saistītas specialitātes. «Šodien Ogres Valsts tehnikumā strādā 124 pedagogi un mācās 1162 audzēkņi, no tiem 1115 pēc pamatizglītības. Mežsaimniecība ir viena no prioritārajām OVT nozarēm un nevienu brīdi no apvienošanās sākuma nav atstāta novārtā. Gluži otrādi, mežsaimniecības izglītības programmu attīstībai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Kā prioritārās izglītības programmas tiek īstenotas mežsaimniecības, kokapstrādes tehnoloģiju, elektronikas, tūrisma un atpūtas organizācijas programmas. To ietvaros pēc pamatizglītības mežsaimniecības tehniķa, meža mašīnu operatora un meža mašīnu mehāniķa profesiju apgūst 273 audzēkņi, bet būvizstrādājumu galdnieka, mēbeļu galdnieka, būvniecības – namdara profesiju apgūst 102 audzēkņi. No 47 audzēkņiem pēc vidusskolas, meža mašīnu operatora profesiju apgūst 33 audzēkņi. Pēc reformas tehnikumu jau absolvējuši apmēram 50 meža mašīnu tehniķi un operatori,» skaidro tehnikuma jaunā direktore Ilze Brante.

Nolūkā celt izglītības līmeņa kvalitāti, sadarbībā ar meža nozares uzņēmumiem tapusi stipendiju programma, atbalstīti audzēkņu profesionālās meistarības konkursi un nodrošinājums ar mācību prakses vietām. Savukārt pedagogu tālākizglītībā piesaistīti AS «Latvijas valsts meži» (LVM) speciālisti, kas lasa lekcijas par aktualitātēm mežsaimniecībā un informē par jaunākajām tehnoloģijām, kā arī iesaista pedagogus LVM rīkotajos mācību semināros.

Ogres Valsts tehnikums ir viena no 11 izredzētajām Latvijas valsts profesionālās izglītības iestādēm, kura saņēmusi ERAF finanšu līdzekļus 8 878 401 latu apmērā vienota mācību kompleksa izveidei un jau tuvākajā laikā līdz 2015. gada 31.augustam tiek plānota skolas pārbūve un modernizācija. Jau tuvākajā laikā jaunajā Ogres Valsts tehnikuma attīstības plānā ir paredzēts uzcelt jaunu angāru tieši mežsaimniecības nodaļas vajadzībām, kurās būs 6 boksi un mācību klases mežsaimniecības tehnikas izglītības programmu nodrošināšanai atbilstošas mūsdienu tehnoloģiskās attīstības prasībām. Kā atzīst A/S «Latvijas valsts meži» pārstāvji, mežsaimniecības nozarei līdz šim finansiāls atbalsts nav bijis, tādēļ tas būs liels ieguldījums jauno meža nozares speciālistu apmācību kvalitātes paaugstināšanā.

 

Raksts: “Apvienojas, lai augtu kopā”, Vineta Kalve, Meža Avīze, skat.10.05.2013

Avots: www.mezaavize.lv

OGRES VALSTS TEHNIKUMS. MEŽSAIMNIECĪBA UN MEŽA TEHNIKA

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *