Jauniešus aicina piedalīties radošo darbu konkursā vides izglītības jomā

Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Cilvēki un daba” ietvaros ir izsludināts starptautisks radošo darbu konkurss skolēniem, kurā aicināti piedalīties arī jaunieši no Latvijas. Konkursa mērķis ir starptautiskās sadarbības veicināšana starp Igaunijas, Latvijas un Krievijas skolēniem vides izglītības un apkārtējās vides izpētes jomā. Jaunieši vecumā no 14 – 17 gadiem tiek aicināti līdz 2014. gada 1. martam iesniegt fotogrāfiju, bukletu vai plakātu par kādu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Latvijā. Konkursa noslēgumā Pleskavā tiks rīkota starptautiska skolēnu radošo darbu izstāde „People with nature”.

Starptautiskais skolēnu radošo darbu konkurss „People with nature” notiek starptautiskā projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”. Projekta galvenais mērķis ir kopīgu vides izglītības centru (VIC) pārvaldes modeļu izstrāde, lai tuvinātu vides izglītību sabiedrībai un palielinātu cilvēku informētību vides jautājumos ilgtspējīgas reģionālās attīstības nolūkos.

Konkursa uzdevumi:

  • radīt labvēlīgus apstākļus starptautiskās sadarbības attīstībai ekoloģijas jomā un pedagoģiskajai mijiedarbībai vides izglītībā un skolēnu audzināšanā;
  • paaugstināt projekta dalībnieku un iedzīvotāju informētības līmeni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju nozīmi ekoloģiskas ilgtspējas un bioloģiskas daudzveidības nodrošināšanā;
  • informatīvu un uzskates materiālu izstrāde par projekta dalībvalstu īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (informatīvas skrejlapas, bukleti, fotomateriāli);
  • sekmēt valsts/ pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla izveidi Igaunijā, Latvijā un Krievijā.

 

Raksts: “Aicina piedalīties radošo darbu konkursā”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 11.06.2013

Avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/1505/

Konkursa nolikums

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *