Iepazīstas ar Silavas zinātniskās infrastruktūras attīstību MŪRVNPC ietvaros

2013. gada 23. maijā Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava” notika informatīvs seminārs, lai iepazīstinātu meža nozares kolēģus ar LVMI Silava zinātniskās infrastruktūras attīstības progresu Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros (vienošanās Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005). LVMI “Silava” zinātniskās infrastruktūras attīstība izriet no Sadarbības līguma, kurš noslēgts Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros, un paredz īstenot 2 projekta aktivitātes: Laboratoriju telpu rekonstrukcija un renovācija LVMI Silava; Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde.

Laboratoriju telpu rekonstrukcijas un renovācijas aktivitātes ietvaros LVMI “Silava” plānota ēkas Meža ielā 2A, Salaspilī, rekonstrukcija laboratorijas kompleksa izveidei ar klimata regulēšanas iespējām, ēkas daļas Rīgas ielā 111, Salaspilī – Meža vides laboratorijas kompleksa un ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, Silava ēkas Rīgas ielā 111, Salaspilī, laboratoriju un koplietošanas telpu renovācija un kosmētiskais remonts, kā arī LVMI “Silava” teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 111, Salaspilī.

2012. gadā tika noslēgti līgumi par klimata laboratorijas kompleksa izveidi, Meža vides laboratorijas rekonstrukciju un ēkas apkārtnes labiekārtošanu. Tehniskie projekti šiem darbiem tika izstrādāti 2009. gadā saskaņā ar LVMI “Silava” darbības un attīstības stratēģiju, to saskaņojot meža nozares konsultatīvajā procesā. Tuvojoties plānoto darbu noslēgumam, LVMI “Silava” aicināja meža nozares kolēģus uz diskusiju par potenciālo zinātniskās infrastruktūras izmantošanu sadarbībā ar meža nozari, kā arī iespējamiem turpmākajiem tās attīstības plāniem. Sanāksmes dalībnieki atkārtoti uzsvēra, ka mežzinātnes infrastruktūras attīstība ir jāuzskata par visas Latvijas meža nozares infrastruktūras attīstības procesa sastāvdaļu. Tika pozitīvi vērtēta LVMI “Silava” izmantotā iespēja nozares attīstībai piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu, kā arī uzsvērta nepieciešamība aktivizēt tās izveidi un valsts līmenī veicināt finansējuma piesisti mežzinātnes infrastruktūras attīstībai.

2013. gada 8. maijā Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centra vadības grupa un uzraudzības padome pieņēma lēmumu palielināt LVMI “Silava” īstenoto aktivitāšu finansējumu par 170 000 latu, iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijā dokumentāciju vienošanās izmaiņām projekta īstenošanā.

 

Raksts: “Nozares interesenti iepazīstas ar Silavas zinātniskās infrastruktūras attīstību MŪRVNPC ietvaros”, LVMI “Silava”, publ. 06.06.2013

Avots: http://www.silava.lv/73/section.aspx/309

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *