Meža īpašnieki definē būtiskākos kritēriju atbalstam mežsaimniecības jomā

Jūnija beigās Latvijas Meža īpašnieku biedrība organizēja semināru meža īpašnieku apvienībām un kooperatīviem, lai kopīgi definētu kritērijus un nosacījumus atbalsta pasākumiem mežsaimniecībā Lauku attīstības programmai 2014.-2020.gadam. Pašreizējā plānošanas periodā meža atbalsta pasākumu īstenošanā meža īpašnieki ir saskārušies ar vairākiem šķēršļiem, kas ir kavējuši pasākumu īstenošanu. Daļa no tiem ir saistīta ar neviennozīmīgi definētiem kritērijiem, savukārt citi ir saistīti ar pārlieku sarežģītu birokrātisko procedūru projekta sagatavošanas posmā. Pašreizējā plānošanas perioda laikā vairākkārt ir grozīti noteikumi, kas nosaka kārtību atbalsta pasākumu īstenošanai, ar mērķi tos uzlabot. Tālab jo svarīga ir meža īpašnieku organizāciju iesaiste nosacījumu izstrādē tieši šobrīd, lai meža īpašniekiem projektu sagatavošana būtu pēc iespējas vienkāršāka, tādējādi pasākumu īstenošana notiktu bez kavēšanās.

2012.gadā meža nozares darba grupa definēja trīs galvenos meža nozares attīstības izaicinājumus mežsaimniecības jomā, proti:

  • paaugstināt meža zemes izmantošanas produktivitāti un rentabilitāti
  • nodrošināt mērķtiecīgu, uz zināšanām balstītu, zemes izmantošanu;
  • nodrošināt prognozējamu un ilgtspējīgu apaļkoksnes resursu plūsmu vietējai rūpniecībai.

Tādējādi, atbalsta pasākumi ir vērsti uz to, lai risinātu šos izaicinājumus, kas kopumā būs būtisks devums visas meža nozares vērtības ķēdē. Sanāksmē tika izstrādāti priekšlikumi šādiem atbalsta pasākumiem:

  • Pasākums „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”
  • Pasākums „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” (meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija).
  • Pasākums „Meža ieaudzēšana”
  • Pasākums „Profilakse un atjaunošana pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi”

 

Raksts: „Meža īpašnieki definē kritērijus atbalstam”, Meža īpašnieku biedrība, publ. 04.07.2013

Avots: www.mezaipasnieki.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *