Krievija gatavojas palielināt koksnes resursu izmantošanu enerģētikā

Arvien aktuālākam kļūstot jautājumam par nelikvīdās koksnes materiālu (mazkvalitatīvās koksnes, mežizstrādes un kokapstrādes atlieku) pārstrādes iespējām, Krievijā izstrādāts rīcības plāns, kas paredz sekmēt šo resursu izmantošanu enerģētikā. Nelikvīdā koksne veiksmīgi var tikt izmantota gan kurināmo granulu un brikešu, gan siltuma un elektroenerģijas ražošanā. Šajā jomā kā labs piemērs varētu kalpot ārvalstu pieredze.

Saskaņā ar Krievijas Federācijas Valdības jūnijā apstiprināto pasākumu plānu, kas paredz labvēlīgu apstākļu nodrošināšanu plašākai koksnes resursu izmantošanai siltuma un elektroenerģijas ražošanā, biokurināmā izmantošanas sekmēšanai būs nepieciešama virkne izmaiņu likumdošanā. Par šo pasākumu rezultivitāti liecinās piecos Krievijas reģionos īstenotie bioenerģijas pilotprojekti. Atbildīgā institūcija par vairumu ieviešamo pasākumu ir Krievijas Dabas resursu ministrija.

Apstiprinātais koksnes biomasas patēriņa veicināšanas plāns paredz 12 pasākumu īstenošanu, tostarp ārvalstu pieredzes un tās izmantošanas Krievijas apstākļos apzināšana un analīze, publiski pieejamas uzziņu bāzes izveide par pieejamajām mūsdienu tehnoloģijām un risinājumiem bioenerģētikā, kā arī ar mazutu darbināmo katlumāju pārveide par vietējo atjaunojamo energoresursu izmantojošām katlumājām. Publisko uzziņu bāzi interneta vidē plānots atjaunot ik gadu, sniedzot gan ieskatu par jaunākajiem risinājumiem koksnes granulu un brikešu ražošanā, gan rekomendācijas efektīvai atjaunojamās enerģijas ražošanas organizācijai. Savukārt izmaiņas likumdošanā paredz saīsināt noteikto meža atjaunošanas termiņu izcirstajās platībās un bezatlīdzības koksnes nodošanu izmantošanai enerģijas ražošanā, kas savu kvalitāti zaudējusi dabas katastrofu (vētru, ugunsgrēku, kaitēkļu invāzijas)  rezultātā.

Jau līdz šā gada 1.oktobrim Krievijas Dabas resursu un Enerģētikas ministrijām būs jāsagatavo priekšlikumi koksnes kurināmā izmantošanas sekmēšanai. Šo priekšlikumu izstrādes gaitā tiks ņemta vērā nepieciešamo resursu pieejamība, to transportēšanas iespējas, kā arī jau esošo energosistēmu rekonstrukcijas iespējas. Reģionus, kuros tiek stimulēta vietējo koksnes resursu izmantošana siltumenerģētikā, plānots atbalstīt, saglabājot dotācijas reģionālajos budžetos vēl piecus gadus pēc rekonstrukciju īstenošanas un pārejas uz koksnes biomasas apkures katliem. Savukārt rekonstruēt un būvēt jaunus siltumenerģijas avotus, kas darbināmi ar fosilo kurināmo, būs aizliegts, ja attiecīgajā reģionā tiks konstatēta pietiekama neizmantoto koksnes resursu bāze.

 

Raksts: “В России появился план использования древесины для производства энергии”, Дарья БОРИСОВА, ООО “БиоТерм”, publ. 06.07.2013

Avots: http://granuly.ru/news/v-rossii-poyavilsya-plan-ispolzovaniya-drevesiny-dlya-proizvodstva-ehnergii.html

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *