Vides izglītības nometnē iepazīstina ar aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā

Gaujas nacionālā parka fonds no 22. līdz 27. jūlijam organizē starptautisko jauniešu dabas izglītības nometni jauniešiem no 13 līdz 16 gadu vecumam. Tajā piedalās 32 jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Krievijas.

Nometnes mērķis ir paplašināt starptautisko sadarbību Latvijas, Igaunijas, Krievijas jauniešu un projekta partneru vidū, veicinot jauniešu izpratni par dabas vērtībām un dabas daudzveidību, iepazīstinot ar Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Jaunieši piedalīsies vides izglītības spēlēs, nodarbībās, dosies pārgājienos ar kājām un plostu, veiks iežu izpēti un krasta čurkstu monitoringu, gan iepazīs katras valsts aizsargājamās teritorijas un kultūru.

Nometne tiek organizēta un finansēta Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „People with Nature” ietvaros, kura mērķis ir apvienot idejas, kapacitāti un aprīkojumu, lai uzlabotu dabas izglītības situāciju un celtu sabiedrības vides apziņu ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta reģionā – Igaunijā, Latvijā un Krievijas Federācijā. Projekta laikā paredzēts sekmēt pieredzes apmaiņu dabas izglītības jomā un dabas izglītības centru izveidošanā un attīstīšanā gan partneru starpā, gan starp mērķauditorijas grupām. Redzamākie rezultāti būs paaugstināta kapacitāte 14 dabas izglītības centros; izstrādātas modernas dabas izglītības metodes un apmācīti speciālisti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi.

 

Raksts: “Sākusies starptautiskā vides izglītības nometne”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 24.07.2013

Avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/1557/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *