Pārnadžu populāciju stāvokļa novērtējums un apsaimniekošanas principi Latvijā

Šā gada 20. augustā LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātajā sēdē notiks Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” medniecības un faunas menedžmenta pētījumu virziena pētnieka, Mg.envir.sc. Jāņa Baumaņa promocijas darba “Pārnadžu (Artiodactyla) populāciju stāvokļa novērtējums un apsaimniekošanas principi Latvijā” aizstāvēšana mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Zinātniskā darba izstrādes gaitā analizēta medību saimniecības nozīme (apskatīti medību saimniecības organizācijas principi Latvijā, izvērtēts medību saimniecības devums Latvijas tautsaimniecībā un pārnadžu nodarīto postījumu apjoms mežsaimniecībai un lauksaimniecībai), analizēta pārnadžu populāciju stāvokļa novērtēšanas sistēma, noskaidrota medību ietekme uz pārnadžu populācijām, kā arī veikta šo populāciju apsaimniekošanas principu modifikācija Latvijas apstākļiem.

Promocijas darbs daļēji izstrādāts Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava” meža nozares finansēto pētījumu projektu ietvaros.

 

Raksts: “Pētnieka J.Baumaņa promocijas darba par pārnadžu populācijām Latvijā aizstāvēšana”, LVMI “Silava”, publ. 25.07.2013

Avots: http://www.silava.lv/73/section.aspx/316

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *