Nākamajam ES fondu plānošanas periodam Latvija izvēlējusies 9 prioritāros virzienus

No kopumā 11 Eiropas Komisijas piedāvātajiem tematiskajiem mērķiem nākamajam Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodam Latvija ir izvēlējusies deviņus prioritāros virzienus.

Viens no šiem virzieniem ir Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācija. Nacionālajā attīstība plānā 2014.-2020.gadam (NAP 2020) noteikts, ka attīstīta pētniecība un inovācija, kas tiek sekmīgi komercializēta, dod iespēju valstij ražot eksportējamus produktus un sniegt starptautiski konkurētspējīgus pakalpojumus. Lai to sekmētu, tādējādi veicinot arī Latvijas kopējo izaugsmi, ieguldījumu prioritātes ietvaros investīcijas paredzēts novirzīt cilvēkresursu kvalitatīvai un kvantitatīvai atjaunotnei, mobilitātei un piesaistei darbam zinātnē,  pētnieciskās infrastruktūras modernizēšanai un pilnveidei viedās specializācijas ietvaros, lietišķo pētījumu īstenošanai ar komercializācijas potenciālu, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā, kā arī sekmēt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu, sadarbību starp zinātnes un privāto sektoru, kā arī starptautisko sadarbību un līdzdalību Eiropas Kopējās pētniecības telpas programmās pētniecībā un inovācijās.

Virziena Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, e-pārvalde un pakalpojumi īstenošana paredz atbalsta sniegšanu visas Latvijas līdzsvarotai attīstībai, izveidojot vai uzlabojot elektronisko sakaru infrastruktūru, vienlaikus attīstot uzņēmējdarbību veicinošu vidi, kas balstās uz pieejamu informāciju.

Atbalsta sniegšana ekonomiskās aktivitātes un uzņēmumu konkurētspējas sekmēšanai paredzēta prioritārajā virzienā Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja. Turpmākajos gados paredzēts izveidot uzņēmējdarbības attīstību veicinošu infrastruktūru, paplašināt finansējuma pieejamību, veicināt ārējo tirgu apguvi un vienkāršot administratīvās procedūras. Savukārt virziens Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs paredz atbalsta sniegšanu primārās enerģijas patēriņa samazināšanai, nodrošinot efektīvu un ilgtspējīgu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu apstrādes rūpniecības nozarē.

Finanšu ministrijas sagatavotajā Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” projekta versijā norādīts, ka prioritāro virzienu īstenošanai ir noteikti arī specifiskie atbalsta mērķi, kuriem ir noteikti arī rezultatīvie rādītāji. Šie mērķi gan ir finansiāli ietilpīgi, taču ir plānots sasniegt būtiskus uzlabojumus un izmaiņas sistēmā kopumā.

 

Raksts: “Latvija nākamajā ES fondu plānošanas periodā izvēlējusies deviņus prioritāros virzienus”, LETA, publ. 25.07.2013

Avots: www.focus.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *