Lielo mežu īpašniekiem būs pienākums izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu

Zemkopības ministrija sagatavojusi noteikumus meža apsaimniekošanas plāna izstrādāšanai, lai nodrošinātu koksnes resursu maksimāli vienmērīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, radot labvēlīgu vidi valsts ekonomikas attīstībai. Noteikumi sagatavoti saskaņā ar grozījumiem Meža likumā.

Meža likumā noteikts, ka valsts meža apsaimniekošana notiek saskaņā ar meža apsaimniekotāja izstrādātu un attiecīgās institūcijas vai valdes apstiprinātu plānu. Tāpat likums nosaka, ka no 2015. gada 1. janvāra meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam būs pienākums izstrādāt plānu, ja kopējā apsaimniekojamā meža platība pārsniedz 10 000 hektāru. Paredzēts, ka plānu izstrādā, pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem, laikposmam līdz 10 gadiem. Jaunie noteikumi paredz meža apsaimniekošanas plāna saturu, derīguma termiņu, izstrādes un apstiprināšanas kārtību. Plānots, ka noteikumi nodrošinās koksnes resursu maksimāli vienmērīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, radot labvēlīgu vidi ekonomikas attīstībai, saglabājot meža ekoloģisko vērtību un apmierinot sabiedrības sociālās vajadzības. Noteikumi neattieksies uz plānu, kas izstrādāts valsts un ES finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai, ja normatīvie akti par kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu mežsaimniecības attīstībai, nosaka citus nosacījumus. Tāpat tie neattieksies uz plānu, kas izstrādāts saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošiem normatīviem aktiem, kā arī zinātnisko izpētes mežu apsaimniekošanai.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to izskatīšanas valdībā un publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru Kabineta (MK) noteikumiem „Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu”, ko ceturtdien, 19. septembrī, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40299582.

 

Raksts: “Lielo mežu īpašniekiem būs pienākums izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu”, Viktorija Kalniņa, ZM sabiedrisko attiecību speciāliste, publ. 19.09.2013

Avots: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2284&id=15802

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *