Turpmāk medību tiesību nomas līgumi tiks slēgti uz laiku līdz 30 gadiem

Š.g. 21. oktobrī AS LVM organizēja darba sanāksmi, kurā piedalījās Latvijas Mednieku savienības, LATMA, VMD un Zemkopības ministrijas pārtāvji. Sanāksmes galvenā tēma bija par medību tiesību nomas līgumiem, to darbības termiņu, LVM un medniekus pārstāvošo organizāciju memorandu par savstarpējo sadarbību medījamo dzīvnieku postījumu novēršanā, kā arī par kārtību, kādā AS LVM slēdz līgumus par brīvajām medību platībām.

AS LVM pārstāvji apstiprināja, ka turpmāk medību tiesību nomas līgumi, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, tiks slēgti uz laiku līdz 30 gadiem. Tas ir liels solis uz priekšu ilgtspējīgas medību saimniecības veidošanā. Šādi, ilgtermiņa līgumi veicinās medniekos saimnieka apziņu un ļaus turpmāk pareizāk veidot un apsaimniekot medību iecirkņus, ņemot vērā ne tikai īstermiņa mednieku intereses, bet arī respektējot citas saimniecības nozares. Šāda pretimnākšana no LVM puses nevar būt vienpusēja, tādēļ medniekiem ir jādomā, kā turpmāk organizēt medības savā iecirknī, lai iespēju robežās samazinātu postījumu riskus citām saimniecības nozarēm. Līgumu pārslēgšana uz jauno 30 gadu termiņu notiks pakāpeniski. Vispirms tiks pārslēgti tie medību tiesību nomas līgumi, kuriem beidzas darbības termiņš, kā arī tos, kuriem līgums jāpārslēdz, jo mainījusies medību iecirkņa platība.

Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar AS LVM izstrādāto kārtību, turpmāk, slēdzot līgumus par brīvajām medību platībām, priekšroku dot tiem medību iecirkņiem, kuri piekļaujas brīvajai platībai. Latvijas Mednieku savienība izteica atbalstu šādai kārtībai, jo šādā veidā tiek samazināta medību platību sadrumstalotība. Šobrīd nereti ir sastopami tādi gadījumi, kad ir izsolītas nelielas medību platības, kurās medību tiesības iegūst kāds pilnīgi jauns medību tiesību lietotājs. Šādos gadījumos pilnvērtīgu medību iecirkni nav iespējams izveidot un medīšana iespējama vienīgi uz sadrbības līguma pamata. Tuvākajā laikā Latvijas Mednieku savienība, sadarbībā ar AS LVM sagatavos kritērijus, pēc kuriem vadīties, izvērtējot to, kuram piegulošajam medību tiesību lietotājam (ja tādi ir vairāki) ir priekšroka uz brīvo platību.

 

Raksts „Mednieku organizācijas vienojas ar AS LVM par medību tiesību nomas līgumu termiņu pagarināšanu uz laiku līdz 30 gadiem”, Latvijas Mednieku savienība, publ.22.10.2013

Avots:www.lms.org.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *