Apstiprināti seši prioritārie virzieni zinātnē 2014.-2017.gadam

Otrdien, 12.novembrī, valdībā apstiprināti seši prioritārie virzieni zinātnē 2014.-2017.gadam. Tādējādi iezīmēti virzieni, kuros turpmākos četrus gadus tiks fokusēta zinātniskā darbība un finansēti fundamentālie un lietišķie pētījumi. Valdībā atbalstīti arī grozījumi Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtībā, paredzot iespēju pagarināt apstiprināto programmu izpildes termiņu.

Pēc apstiprinātā rīkojuma par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2014.-2017.gadam spēkā stāšanās Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludinās valsts pētījumu programmu priekšlikumu konkursu, pēc kura attiecīgi arī jaunu programmu konkursu. IZM uzsver, ka prioritāro virzienu definēšana ir priekšnoteikums stratēģiskai valsts zinātnes budžeta līdzekļu ieguldīšanai zinātniskajā darbībā, lai veicinātu Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Šo mērķu vidū ir gan Latvijas starptautiskās konkurētspējas un ekonomiskās izaugsmes nodrošināšana, gan sabiedrības attīstība un kultūras mantojuma saglabāšana.

Kā pirmais prioritārais virziens noteikts “Vide, klimats un enerģija”, aptverot tādas jomas kā vide, ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība, atjaunojamo resursu ieguve, enerģētiskā neatkarība, elektroapgādes drošuma paaugstināšanas tehnoloģijas, oglekļa mazietilpīgas  ražošanas attīstība, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām. “Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas” iezīmēts kā otrais virziens, kurā ietilpst daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, nanotehnoloģijas un fotonika, informātika, datorzinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, signālapstrādes tehnoloģijas. Trešais virziens zinātnē nākamajos četros gados ir “Sabiedrības veselība”, kam seko virziens “Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana” – zemes dzīļu, ūdens, lauksaimniecības un mežu resursu apguves un pārtikas tehnoloģijas, biotehnoloģijas. Pēdējie divi prioritārie virzieni zinātnē ir “Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība” un “Letonika”.

Zinātniskās darbības likums nosaka, ka valdība prioritāros virzienus zinātnē apstiprina reizi četros gados. Kopš 2010.gada spēkā ir šādi pieci virzieni: enerģija un vide, inovatīvie materiāli un tehnoloģijas, nacionālā identitāte, sabiedrības veselība, vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas.

 

Raksts: “Noteikti zinātnes prioritārie virzieni nākamajiem četriem gadiem”, Dita Bukovska, Izglītības un zinātnes ministrija, publ. 12.11.2013

Avots: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/10476.html

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40294108&mode=mk&date=2013-11-12

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *