Bezmaksas konsultācijas par enerģētiskās koksnes plantāciju ierīkošanu

Gūt labumu no zemes, kas netiek intensīvi izmantota, taču par kurām jāmaksā zemes nodoklis, ir pašu īpašnieku interesēs. Ņemot vērā ģeogrāfisko izvietojumu, Latvijas – Lietuvas pierobežā ir pietiekams daudzums intensīvā lauksaimniecībā neizmantotas platības, kuras pakāpeniski aizaug ar mazvērtīgu kārklu – baltalkšņu mistrojumu. Šādās platībās būtu jāievieš tādas koku sugas, kuras ir ātraudzīgas un atsaucīgas pret tāda mēslojuma izmantošanu, kas nav pieļaujams lauksaimniecības kultūru mēslošanai, piemēram, notekūdeņu dūņas un pelni.

Ātraudzīgā koksne tiktu izmantota pierobežā esošo šķeldas katlu māju nodrošināšanai ar kurināmo. Tādējādi no pārdomātas ilgtermiņa atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas pierobežā būtu sagaidāms pozitīvs sociāli – ekonomiskais efekts.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē ir atvērts konsultāciju centrs, kur ikviens interesents var saņemt bezmaksas informāciju par plantāciju ierīkošanai piemērotu platību izvēli, augsnes apstrādi, stādmateriāla iegādi, tā sagatavošanu stādīšanai un pareiziem stādīšanas paņēmieniem, mēslošanu, plantācijas uzturēšanu un gatavās produkcijas izmantošanu.

Neapsaimniekotās zemes īpašniekiem šāda iespēja radīta Latvijas – Lietuvas starpvalstu sadarbības programmas projekta „Atjaunojamo energoresursu izmantošana pārrobežas ekonomiskās situācijas un apkārtējās vides uzlabošanai (ENECO)” ietvaros, kura mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus atjaunojamo energoresursu ieguvei un izmatošanai, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi un uzlabojot vides stāvokli Latvijas – Lietuvas pierobežā.

Projekta ietvaros izveidotajā informatīvajā interneta vietnē brīvi pieejama arī Dagnijas Lazdiņas, Julius Bačakaitis, Kristapa Grudula un Aleksandra Saveļjeva izstrādātā rokasgrāmata „Enerģētiskās koksnes plantāciju ierīkošana”, kurā sniegti praktiski padomi iesācējiem – enerģētiskās koksnes audzētājiem plantācijās.

 

Avots: http://eneco.su.lt/lv/?page_id=78

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *