Mežsaimniekiem caur dažādām atbalsta programmām būs pieejami 54 miljoni eiro

Nākamajā septiņgadē mežsaimnieki varēs pretendēt vēl uz daļu no 102,7 milj. eiro lauku atbalsta finansējuma, liecina Zemkopības ministrijas informācija. Lai arī līdz nākamā ES plānošanas perioda 2014.-2020. gadam ir atlicis tikai mēnesis, skaidrības par maksimālo atbalstu vēl nav. Proti, par iespējamo atbalsta apjomu vēl notiek diskusija ES līmenī, un regula, kurā tās norādītas, nav apstiprināta. Tieši tāpēc nav arī attiecīgo Ministru kabineta noteikumu, kuros būtu noteiktas programmas, tajās iespējamā atbalsta intensitāte, nosacījumi un prasības pretendentiem. Meža īpašnieki cer, ka politiskā nestabilitāte Latvijā neietekmēs lēmumus Briselē un formalitātes drīzumā tiks nokārtotas, jo atbalsts mežsaimniekiem nozīmē ne tikai efektīvāku ražošanu, bet vienlaikus arī lielākas iespējas kokrūpniekiem nākotnē iegādāties kvalitatīvāku apaļkoksnes sortimentu.

Meža īpašnieku aptaujās par prioritārajām ES atbalsta programmām tiek minēta meža ekonomiskās vērtības palielināšana – jaunaudžu kopšana un neproduktīvo audžu aizstāšana ar ražīgākām, kā arī lauksaimniecībā neizmantotās, mazražīgās zemes efektīva izmantošana. „To, ka par šīm programmām ir vislielākā interese, pierāda arī 2007.-2013.gada atbalsta aktivitātes,” secina Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks. Par sevišķi būtisku šīs aktivitātes sastāvdaļu Muižnieks uzskata atbalstu jaunaudžu kopšanai. „Ir jārēķinās, ka darbaspēka izmaksas pieaug un cilvēku vēlme darīt relatīvi smagu darbus darbus mežā samazinās, turklāt privātajos mežos ir liels pārbiezinātu, dabiski atjaunojušos jaunaudžu īpatsvars, tāpēc summai, ko saņem meža īpašnieks par izkoptu jaunaudžu hektāru, vajadzētu būt ap 120 – 130 Ls,” tā uz jautājumu, kādam vajadzētu būt ekonomiski pamatotam atbalsta līmenim, atbild A.Muižnieks.

Pasākumi, kuros atbalstu varētu saņemt arī meža īpašnieki:

  • Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi. Iespējamā atbalsta intensitāte profesionālo mācību un prasmju apguves darbībām, kas saistītas ar meža nozares specifiskajām tēmām uzņēmumu efektivitātes paaugstināšanai – līdz 50%. Iespējamā atbalsta intensitāte īstermiņa saimniecību pieredzes apmaiņas pasākumiem – līdz 80%. Publiskais finansējums – 5,69 milj. eiro.
  • Konsultāciju, saimniekošanas pakalpojumi. Iespējamā atbalsta intensitāte – 100%. Maksimālais atbalsta apjoms – 500 eiro vienam konsultāciju pakalpojumu saņēmējam plānošanas periodā. Publiskais finansējums – 5,69 milj. eiro.
  • Sadarbība. Iespējamā atbalsta intensitāte – līdz 100%. Sabiedriskais finansējums katrai nozarei – 2 milj. eiro.
  • Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā. Ieguldījumiem mežu ekosistēmas noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 21,3 milj. eiro, bet apakšpasākumā ‘Meža ieaudzēšana’ – 9,96 milj. eiro.
  • Profilakse un atjaunošana pēc dabas postījumiem. Iespējamais atbalsts – 100%. Publiskais finansējums – 5,69 milj. eiro.
  • Ieguldījumi materiālajos aktīvos. Aktivitātē ‘Infrastruktūra, kas saistīta ar lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu’ pieejamais finansējums ir 86,795 milj. eiro; ražotāju grupām (kooperācijai) – 2,845 milj. eiro; un tikai ar mežsaimniecību saistītiem pasākumiem (Natura 2000 maksājumi) – 17,075 milj. eiro.

 

Raksts: “Cer uz Eiropas miljoniem”, Māris Ķirsons, Dienas Bizness, publ. 02.12.2013

Avots: Laikraksts “Dienas Bizness”, Nr.215 (4620)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *