Precizēta kārtība aizsargjoslās esošu koku ciršanai

Ministru kabineta sēdē atbalstīti grozījumi MK 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, kas precizē kārtību aizsargjoslā esošu koku ciršanai, turpmākai rīcībai ar nocirstajiem kokiem un krūmiem, informēšanai par koku ciršanu un nocirsto koku un krūmu turpmāko izmantošanu.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos detalizētāk atrunāta kārtība, kas jāievēro elektrotīkla īpašniekam un meža īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) cērtot kokus trasē un aizsargjoslā ārpus trases. Noteikts, ka elektrisko tīklu aizsargjoslas trasēs kārtībā uztur objekta īpašnieks vai valdītājs tādā stāvoklī, kas nodrošina objekta ekspluatāciju. Savukārt aizsargjoslas ārpus trases, atbilstoši zemes lietojuma veidam, uztur kārtībā zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai, pēc savstarpējas rakstiskas vienošanās, elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs.

Noteikta informēšanas kārtība gadījumos, kad kokus ārpus trases cērt meža īpašnieks – šajos gadījumos meža īpašniekam jāinformē elektrotīklu īpašnieku (valdītāju), kurš nepieciešamības gadījumā organizē un veic attiecīgo elektrolīniju atslēgumus, saņemot šādu informāciju. Tāpat noteiktas prasības, kas jāievēro, ja kokus aizsargjoslā cērt elektrotīklu īpašnieks (valdītājs). Noteikts, ka pirms nociršanas apdraudošos kokus iezīmē ar saskatāmām pazīmēm, kas nebojā kokmateriālu kvalitāti. Tāpat jānodrošina, ka nozāģētie koki netiek apkrauti ar zariem, kokus un krūmus jāzāģē tā, lai koku un krūmu celmi nebūtu augstāki par 10 cm. Vienlaikus noteikta koku sagarumošanas un krautnēšanas kārtība.

 

Raksts: “Precizēta kārtība aizsargjoslā esošu koku ciršanai”, Evita Urpena, Ekonomikas ministrija, publ. 03.12.2013

Avots: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=33668&cat=621

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *