Valsts pētījumu programmas NatRes rezultātu izvērtēšana

2013. gada 26. novembrī Latvijas Valsts koksnes Ķīmijas institūta telpās notika Valsts pētījumu programmas (VPP) Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga  izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” Rezultātu izvērtēšanas konference.

Projekta “Novērtēt vietējo koksnes resursu mobilizācijas iespējas jaunu augstākas  pievienotās vērtības produktu ražošanas pieprasījuma nodrošināšanai un  bioenerģijas ražošanai” pētījumu rezultātus konferencē prezentēja LLU Meža fakultātes dekāns  Dr.silv. Dagnis Dubrovskis.

Dotajā projektā izvirzīto uzdevumu sasniegšanai veikts Latvijas kokmateriālu pirmapstrādes uzņēmumu monitorings, kā ietvaros aptaujāti 383 koksnes pirmapstrādes uzņēmumi, kuri datu analīzē sadalīti grupās pēc to 2012.gada apaļo kokmateriālu pārstrādes apjomiem; sastādīta izmantoto resursu bilance 2010. un 2012. gados; izveidots zāģkopu programmas prototips, kā arī veikti attiecīgi aprēķini. Tā kā sagatavotie kokmateriāli vasarā žūst, īstenots arī apakšprojekts “Uzglabāšanas apstākļu ietekme uz apaļo kokmateriālu blīvuma izmaiņām un pārrēķina koeficientiem”. Pētījuma uzdevums bija noskaidrot blīvuma izmaiņu skaitliskās vērtības un ietekmējošos faktorus, lai uzlabotu masas metodes precizitāti. Projekta īstenošanas gaitā paplašināta apaļo kokmateriālu sagatavošanas un uzglabāšanas veidu daudzveidība, apkopoti trīs gados iegūtie pētījumu rezultāti, precizēti regresijas vienādojumi un izstrādāta jauna oriģināla datorprogramma pārrēķinu koeficientu korekcijai. Izvērtējot visu faktoru ietekmi, sastādīti blīvuma reducēšanas vienādojumi skujkoku un lapkoku apaļajiem kokmateriāliem, tos uzglabājot izkliedētā veidā un krautnē.

Noslēdzot Valsts pētījumu programmu, izdots rakstu krājums “VIETĒJO RESURSU (ZEMES DZĪĻU, MEŽA, PĀRTIKAS UN TRANSPORTA) ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA – JAUNI PRODUKTI UN TEHNOLOĢIJAS (NatRes). Valsts pētījumu programma, 2010 – 2013. Rakstu krājums”.

 

Avots: http://www.kki.lv/index.php?id=172

KONFERENCES MATERIĀLI

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *