ZM paraksta sadarbības līgumu ar kokrūpniekiem un mežu īpašniekiem

Š. g. 6. decembrī LKF padomes sēdē parakstīts trīspusējs sadarbības līgums starp Zemkopības ministriju (ZM), Latvijas Kokrūpniecības federāciju (LKF) un Latvijas Meža īpašnieku biedrību (LMĪB).

Parakstot sadarbības līgumu, puses vienojās par meža un ar meža nozari saistīto ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentu un tiesību aktu kopīgu izstrādi, savstarpēju konsultēšanos un nepieciešamās informācijas apmaiņu meža un ar meža nozari saistīto aktuālo jautājumu risināšanā.

Kā zināms, ZM izstrādā meža nozares politiku, koordinē un organizē šīs politikas īstenošanu. LMĪB pārstāv Latvijas mežu īpašnieku intereses (LMĪB biedru īpašumā vai pārvaldībā ir vairāk kā 57% no Latvijas mežu platībām). Savukārt LKF pārstāv mežizstrādes, koksnes produktu autopārvadātāju, koksnes pirmapstrādes un tālākās pārstrādes, t.sk. mēbeļrūpniecības, intereses. LKF veido 7 nozares biedrības: Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija, Latvijas Mežizstrādātāju savienība, Latvijas Biomasas asociācija LatBio, Latvijas Koks, Latvijas Kokapstrādes uzņēmumu un eksportētāju asociācija, Latvijas Kokmateriālu ražotāju un tirgotāju asociācija un Latvijas Mēbeles, kuru biedru – uzņēmumu –  apgrozījums sastāda vairāk kā 51% no pārstāvētās nozares kopējā apgrozījuma.

Līguma slēdzēju puses vieno kopīgi stratēģiskie mērķi: Latvijas mežu ilgtspējīga apsaimniekošana, efektīva zemes izmantošana, stabilas un prognozējamas uzņēmējdarbības vides attīstība, pieaugoša meža nozares devuma veicināšana Latvijas tautsaimniecībā, efektīvi pārvaldes procesi, sabiedrības informēšana un izglītošana par Latvijas meža nozari un Latvijā ražoto koksnes produktu pielietojuma veicināšana valstī.

Sadarbības līgumu parakstīja zemkopības ministre Laimdota Straujuma, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss un Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

 

Avots: Latvijas Kokrūpniecības federācija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *