Teiču dabas rezervāta informācijas centrā atvērta jauna Dabas izziņas telpa

Šī gada sākumā Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) piešķirto finansējumu uzsāka projekta „Dabas izziņas telpas izveide Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi”” realizāciju.

Projekta īstenošanas galvenais mērķis bija atjaunot un papildināt informācijas centrā apskatāmās ekspozīcijas, ar kuru palīdzību centra apmeklētājiem pasniegtā informācijas par dabu un tās vērtībām būtu pilnīgāka un interesantāka. Jaunās ekspozīcijas – purvs, mežs un saldūdens biotops – vienkāršā un uzskatāmā veidā sniedz ieskatu par dabā notiekošajiem procesiem, biotopu un sugu saglabāšanas nozīmi. Centra apmeklētāji varēs aplūkot ne vien attēloto biotopu raksturīgākās iezīmes, bet arī tajos sastopamos dzīvniekus, putnus, augus un bezmugurkaulniekus. Ar LVAF piešķirto finansējumu iegādāts specifisks entomoloģiskais aprīkojums, kuru būs iespējams izmantot dažādās dabas izziņas nodarbībās, lai informētu, izglītotu un ieinteresētu sabiedrību par dabā sastopamo dzīvību.

LVAF finansētā projekta kopējās izmaksas ir 3 376,97 latu, kas izlietoti dabas izziņas telpas ekspozīcijas iekārtošanai, izbāžņu kolekcijas papildināšanai, dabas izziņas telpas aprīkojuma un dabas izziņas nodarbību inventāra iegādei. Sākot ar 2014. gadu ikviens interesents tiek gaidīts Teiču dabas rezervāta informācijas centrā „Bērzi” Varakļānu novada Murmastienes pagastā, lai kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem iepazītu dabu, kas ir mums apkārt.

Savus apmeklējuma laikus, lūgums saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbiniekiem: Dainis Tučs 26528739, Dagnis Vasiļevskis 26112686 vai Dace Vikšere 26121853.

 

Raksts: “”Bērzos” jauna dabas izziņas telpa”, Dace Vikšere, publ. 16.12.2013

Avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/1678/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *