Viedās specializācijas stratēģija palīdzēs attīstīt inovatīvu tautsaimniecību

Būtisks priekšnoteikums pārejai uz inovatīvo ekonomiku ir Latvijas inovācijas sistēmas stiprināšana, veicinot starpnozaru sadarbību, iesaistot tajā uzņēmējus, zinātniekus, izglītības sistēmu un sasaistot to ar mērķtiecīgu finansiālo atbalstu un likumdošanu. Lai to īstenotu, Ministru Kabinets 17.decembrī apstiprināja stratēģijas jomas konkurētspējīgai, uz zināšanām balstītai attīstībai, kas ir pamats Viedās specializācijas stratēģijas izstrādei.

Viedās specializācijas stratēģija paredz vīzijas izstrādi, konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādas politikas izvēli, kas maksimāli atraisa reģiona uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, un tādējādi nodrošina tautsaimniecības izaugsmi. Tās mērķis ir palielināt inovācijas kapacitāti, kā arī veidot inovācijas sistēmu, kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā. Stratēģijas uzdevums ir nodrošināt attīstības prioritāšu izvirzīšanu un regulāru pārskatīšanu, investīciju mērķtiecīgu fokusēšanu un monitoringa sistēmas izveidi, kas vērsti uz Latvijas konkurētspējas stiprināšanu reģionālā, Eiropas un pasaules līmenī.

Latvijas tautsaimniecības transformācija notiks, ieguldot līdzekļus trīs stratēģiski  svarīgos virzienos (ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs; izaugsme nozarēs, kur iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību; nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā), izvirzot septiņas prioritātes (augstas pievienotās vērtības produkti, produktīva inovāciju sistēma, energoefektivitāte, moderna IKT, moderna izglītība, zināšanu bāze un policentriska attīstība) un nosakot piecas specializācijas jomas.

Lai sekmētu tautsaimniecības transformāciju, nepieciešams veicināt strukturālās izmaiņas par labu preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai. Kā piemērs apskatāma kokapstrādes nozare, kas ir viena no lielākajām rūpniecības nozarēm Latvijā. Nozare eksportē gandrīz ¾ no visas saražotās produkcijas. Vienlaikus lielākā daļa no eksportētās produkcijas pašlaik ir ar salīdzinoši zemāku pievienoto vērtību, bet salīdzinoši augstākas pievienotās vērtības produkti – saplāksnis, skaidu plāksnes, amatniecības izstrādājumi u.c. veido 34% no kopējā kokmateriālu eksporta. Šo produktu īpatsvars ir par gandrīz par 10 procentpunktiem lielāks nekā 2005.gadā, tomēr būtiski atpaliek no ES-15 valstu eksporta struktūras, kur augstākas pievienotās vērtības produkcija veido vairāk nekā pusi no visa kokapstrādes produkcijas eksporta.

12 tematisko mērķu sasniegšanai Latvija līdz 2020.gadam plāno investēt kopumā 4430,30 milj. eiro no ES fondu līdzekļiem. Tajā skaitā 323,34 milj. eiro, lai nostiprinātu pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju IZM pārziņā esošajā jomās. Ieguldījumu koncentrēšanu Latvijas tautsaimniecībai svarīgās specializētās jomās paredz arī 17.decembra Valdības sēdē pieņemtās Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.

 

Raksts: “Viedās specializācijas stratēģija palīdzēs attīstīt inovatīvu tautsaimniecību”, Izglītības un zinātnes ministrija, publ. 18.12.2013

Avots: http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/informacija-medijiem/10591.html

Informatīvais ziņojums par “Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *