Iegūts doktora grāds par sakņu biomasas izpēti sausieņu priežu jaunaudzēs

LLU Meža fakultātes jaunais doktors Andis Bārdulis 27. decembrī aizstāvēja promocijas darbu “Sakņu biomasas izpēte sausieņu priežu (Pinus sylvestris L.) jaunaudzēs”, kurā tika izpētīts sakņu biomasas un oglekļa uzkrāšanās parastās priedes jaunaudzēs. “Ekosistēmas kā noteiktas augu, dzīvnieku un mikroorganismu kompleksa ilgtspējība galvenokārt atkarīga no dabiskās vides (klimata, augsnes) un cilvēku darbības ietekmes. Viens no būtiskākajiem cilvēka saimnieciskās darbības ietekmējošiem faktoriem uz vidi ir gaisa piesārņojuma palielināšanās, kas ievieš korekcijas augu attīstības režīmā. Pašlaik zinātnieku uzmanības lokā ir vairākas problēmas, no kurām aktuālākā iezīmējas oglekļa dioksīda daudzuma palielināšanās atmosfērā, kas izraisa globālo sasilšanu,” par tēmas aktualitāti informē jaunais zinātnieks.

Meža zemēs, kā arī lauksaimniecības zemēs priede iesējas gan dabiski, gan tiek atjaunota stādot, tāpēc, lai atbildētu uz jautājumu, cik ogleklis tiek saistīts priedes sakņu biomasā, bija nozīmīgi veikt parastās priedes sakņu biomasas un oglekļa uzkrāšanās izpēti dažādos vides apstākļos.

Pēc veiktā pētījuma A. Bārdulis konstatējis, ka meža zemēs nepastāv statistiski būtiskas atšķirības starp koku kopējo sakņu biomasu vienāda vecuma dabiski apmežojušās platībās un stādītās platībās, taču stādītās platībās ir tendence veidoties lielākai sakņu biomasai. Savukārt lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežojumos vienāda vecuma kokiem veidojas būtiski lielāka sakņu biomasa nekā kokiem meža zemēs. Meža zemēs un lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežojumos parastās priedes jaunaudzēs lielāko sakņu frakciju veido baltsaknes (51% no kopējās sakņu biomasas), tai seko celma frakcija (30%), sīkās saknes (13%) un uzsūcošās saknes (6%). Vidējais oglekļa saturs sakņu biomasā statistiski būtiski atšķiras starp skujkokiem un lapu kokiem, kā arī starp meža zemēm un lauksaimniecībā neizmantotajām zemēm, dažādām sakņu frakcijām, audžu vecumiem un koku sugām.

Ar jaunā doktora promocijas darbu plašāk var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Jelgavā, Lielajā ielā 2). Promocijas darba izstrāde līdzfinansēta no Eiropas Savienības Sociālā fonda līdzekļiem.

 

Raksts: “Iegūts doktora grāds par sakņu biomasas izpēti sausieņu priežu jaunaudzēs”, Everita Pļavniece, LLU, publ. 02.01.2014

Avots: http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=9992

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *