Pērn uzsāktā apmācību programma meža īpašniekiem šogad turpinās

LLKC Meža konsultāciju  pakalpojumu centrs (MKPC) arī 2014. gada sākumā turpinās 2013. gada novembrī  uzsākto apmācību programmu meža  īpašniekiem visā Latvijā,  piedāvājot 2 līdz 4 dienu  kursus par trīs dažādām  tēmām:

  • ‘Mežaudžu kopšanas pamati’ – mērķis ir padziļināt meža īpašnieku zināšanas un pieredzi meža kopšanas jautājumos. Programma sastāv no teorijas izklāsta par meža resursiem Latvijā, meža apsaimniekošanas likumdošanu, kokaugu augšanas gaitu, meža apsaimniekošanas ciklu, mežaudžu parametriem, to noteikšanas metodēm, mežaudžu kopšanas pamatprincipiem jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, kā arī par dabas aizsardzības prasībām un darba paņēmieniem mežaudžu kopšanā. Praktiskajās nodarbībās me­žā kursa dalībnieki apgūst izcērtamo kociņu izzīmēšanu kopjamā platībā jaunaudzes raksturojošo rādītāju noteikšanu dabā. Programmā ietverta arī zināšanu apguve par darba drošības un vides prasībām meža darbos ar motorzāģi un krūmgriezi, instrumentu apkope un ekspluatācija.
  • ‘Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu produktivitātes celšana’ – mērķis ir gūt izpratni par šādu mežaudžu veidiem un to praktisko atpazīšanu mežā. Programma sastāv no teorijas izklāsta par meža resursiem un to izmantošanu, regulējošo likumdošanu Latvijā, kā arī par audžu struktūru, krāju un kvalitāti, neproduktīvu un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņas iespējām.
  • Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība.

Kursu klausītāji saņems izdales materiālus un pēc kursu beigšanas – sertifikātus, kā arī pēc kursa «Mežaudžu kopšanas pamati» apgūšanas – apliecību par zināšanu apguvi darbam mežā ar motorzāģi un

krūmgriezi. Plašāka informācija un apmācību programmas pieejamas MKPC mājas lapā sadaļā ‘Apmācības – Arodapmācības’ vai pa tālruni 63050477.

Kursus Meža konsultāciju pakalpojumu centrs organizē  Eiropas Savienības un Eiropas  Lauksaimniecības fonda lauku  attīstībai pasākuma «Arodapmācības un informācijas pasākumi» apakšaktivitātes «Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana» ietvaros.

 

Raksts: “Sākušies kursi meža īpašniekiem un nozares speciālistiem”, LLKC MKPC, publ. 20.12.2013

Avots: http://www.mkpc.llkc.lv/images/bildes_rakstiem/dokumenti/Ciekurs_RUDENS_2013.pdf

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *