Vienojas par kopīgu sadarbību meža cūku skaita samazināšanai Latvijā

Turpinot diskusiju par profilaktiskajiem pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanai, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) speciālisti kopā ar Valsts meža dienesta (VMD),  mednieku biedrību pārstāvjiem, Mežzinātnes institūta „Silava”, Zemkopības ministrijas, VARAM un Aizsardzības ministrijas speciālistiem nonākuši pie secinājuma, ka labākais šī brīža situācijas risinājums ir mežacūku populācijas samazināšana.

Sanāksmes gaitā visi tās dalībnieki atbalstīja viedokli par meža cūku skaita samazināšanas nepieciešamību, šajā sezonā pēc iespējas nomedījot visu pieļaujamo nomedīšanai plānoto skaitu – 66 000 dzīvnieku. Ja pieļaujamais nomedījamais meža cūku skaits kādā vietā tiks nomedīts, VMD pēc medību tiesību lietotāja pieprasījuma, izsniegs meža cūku medību atļaujas virs pieļaujamā nomedījamo meža cūku skaita 2013./2014. gada medību sezonā.

Kā liecina VMD informācija, tad iepriekšējās četrās medību sezonās vidēji nomedīts ap 60% no noteiktā pieļaujamā skaita (limita), kas reāli varētu būt viens no galvenajiem populācijas skaitliskās palielināšanas iemesliem. Lai stimulētu plānotā limita izpildi, par nepieciešamo paraugu iesniegšanu PVD medniekiem maksās 21,34 eiro. Laboratoriskajai izmeklēšanai, neskaitot pierobežas teritoriju, kur jau tiek veikta pastiprināta laboratoriskā kontrole, iesniedzamo nomedīto mežacūku paraugu skaits, sadarbībā ar VMD, tiks sadalīts atbilstoši konkrētās vietas populācijas lielumam un slimības izplatības riskam. Kopējais izmeklējamo paraugu skaits šogad ir 3000.

Informāciju par nepieciešamo paraugu skaitu, teritorijām, paraugu iesniegšanas un apmaksas kārtību mednieki var saņemt PDV teritoriālajās struktūrvienībās. Tāpat no nākamās nedēļas PVD teritoriālajās struktūrvienībās varēs saņemt arī iepakojamo materiālu, kas ir svarīgs faktors kvalitatīvu paraugu iesniegšanai laboratorijā.

Kā otrdien valdības sēdē skaidroja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis, Latvijā ir vairāk nekā 70 000 mežacūku, un, populācijai pieaugot, rodas ideāla augsne slimību izplatībai. Lai mednieki šos dzīvniekus medītu aktīvāk, piemēram, Lietuvā  par katru nomedīto mežacūku tiek maksāti 70 eiro.

 

Raksts: “Vienojas par kopīgu sadarbību meža cūku skaita samazināšanai, lai mazinātu risku Āfrikas cūku mēra draudiem”, Pārtikas un veterinārais dienests, publ. 06.02.2014

Avots: http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/aktualittes/vienojas_par_kopigu_sadarbibu_

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *