Uzlabota biokurināmā ražošanas tehnoloģijas izstrādei apvienojas Fortum, UPM un Valmet

Fortum, UPM un Valmet ir apvienojuši spēkus, lai izstrādātu jaunu tehnoloģiju ar kuras palīdzību varētu ražot uzlabotus augstas vērtības lignocelulozes kurināmos, kā piemēram, transporta degvielu vai augstākas vērtības šķidro biokurināmo. Projekta mērķis ir izstrādāt katalīzes pirolīzes tehnoloģiju, lai palielinātu bioeļļas apjomu un komercializētu šo risinājumu.

Saskaņā ar vairākiem veiktajiem pētījumiem, pirolīzes tehnoloģija tiek uzskatīta par viskonkurētspējīgāko veidu lignocelulozes biokurināmo ražošanai un ir viens no visefektīvākajiem veidiem, lai sasniegtu ES 2020 siltumnīcefekta gāzu samazināšanas mērķus. Projekts, kura realizācija paredzēta piecu gadu laikā, saucas “LignoCat”. Projekts ir dabīgs turpinājums konsorcija līdzšinējam bioeļļas projektam, kurš tika izstrādāts sadarbībā ar Somijas Tehniskās izpētes centru (VTT Technical Research Centre of Finland), komercializējot integrētās pirolīzes tehnoloģiju ilgtspējīgai bioeļļas ražošanai, kas rūpniecībā aizstātu šķidros fosilos kurināmos.  Šajā projektā konsorcijs ir izvirzījis ambiciozāku mērķi – attīstīt jaunu integrētu tehnoloģiju, lai ražotu augstas vērtības biokurināmos, kas varētu aizvietot fosilos šķidros kurināmos transporta nozarē un tādējādi radītu jaunu biznesa nišu konsorcija uzņēmumiem.

Veiksmīga projekta realizācija palīdzēs enerģijas ražotājiem un mežu nozares sektoram pieņemt investīciju lēmumus, lai uzsāktu uzlabota biokurināmā ražošanu. Projekta veiksmīgas realizēšanās rezultātā tirgū ienāks jauns ilgtspējīgs produkts. Tas ievērojami samazinās CO2 izmešus transporta un siltumapgādes nozarēs un tādejādi palīdzēs sasniegt nacionālos un starptautiskos mērķus siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanā.

 

Raksts: Fortum, UPM un Valmet kopīgi strādā pie tehnoloģijas, lai no biomasas ražotu uzlabotus biokurināmos, SIA Fortum Jelgava, publ. 17.03.2014

Avots: www.fortum.com

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *