Iespēja pieteikties atbalstam ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijā reģistrētus komersantus un kultūras institūcijas, ārstniecības un izglītības iestādes pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālam atbalstam, lai uzlabotu savu ēku un tehnoloģiju energoefektivitāti.

Projekta iesniegumus aicinām iesniegt KPFI finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 5.kārta” līdz 2014.gada 31. jūlijam (ieskaitot).

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Konkursa ietvaros pieejamais KPFI finansējums ir vismaz 6 332 737,05 EUR. Viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 853 723,09 EUR. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un to pašu ēku vai infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Konkursa ietvaros, visi projekti ir jāīsteno līdz 2015.gada 30.aprīlim, šajā termiņā nodrošinot arī atbilstoša projekta noslēguma pārskata iesniegšanu atbilstoši konkursa īstenošanas kārtību regulējošo Ministru kabineta noteikumu 54.punktam.

Ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un biežāk uzdotajiem jautājumiem iespējams iepazīties Vides investīciju fonda mājaslapā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā.

 

Raksts: “VARAM aicina pieteikties finansiālam atbalstam ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai”, VARAM, publ. 03.07.2014

Avots: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=18134

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *