Teiču dabas rezervāts izvirzīts Atašienes pagasta gada lepnuma nominācijai

Krustpils novada rīkotā konkursa „Sakoptība sētā un attīstība pagastā” ietvaros 4.jūlijā tika apmeklēts Atašienes pagasts. Pašvaldība nominācijai „Pagasta lepnums” ir izvirzījusi Teiču dabas rezervātu un Krustakroga skatu torni, kas apmeklētājiem pavēris iespēju ielūkoties rezervāta neskartajā dabā un priecējis ar purva plašumiem daudzus objekta apmeklētājus.

Uz Krustakrogu 4.jūlijā devās vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija Krustpils novada pašvaldības, nevalstisko organizāciju un novada attīstības nodaļas pārstāvji. Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji pauda vēlmi turpmākai novada un Dabas aizsardzības pārvaldes sadarbībai, veicinot Teiču dabas rezervāta un Krustakroga popularitāti. Teiču dabas rezervāts ir nozīmīgs purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā, kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem ūdensputniem, mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā, kā arī daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā.

Ar Krustakroga skatu torņa un Sildu takas (Madonas novads) izbūvi sabiedrībai ir kļuvis pieejamāks Teiču dabas rezervāts, kuru atļauts apmeklēt tikai gida pavadībā. No skatu torņa augšējās platformas daudz labāk saskatāms Teiču purvs, kas ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem un mitro ekosistēmu kompleksiem Baltijā.

Krustakroga skatu tornis uzbūvēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” I kārtas ietvaros. Projektu realizē Dabas aizsardzības pārvalde. Krustakroga skatu tornis apmeklētājiem atvērts tikai 2013. gada 8. oktobrī, bet jau ir iemantojis zināmu popularitāti. Laika posmā no atklāšanas brīža līdz šī gada jūlija sākumam skatu tornī ir pabijuši 30 227 apmeklētāji.

 

Raksts: “Teiču dabas rezervāts izvirzīts Atašienes pagasta gada lepnuma nominācijai”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 07.07.2014

Avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/1826/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *