Sākusies jaunā 2014./2015.gada vilku medību sezona

15. jūlijā sākas jaunā 2014./2015. gada vilku medību sezona. Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, kas atļauj jaunajā medību sezonā nomedīt 250 vilkus. Šis ir sākotnēji noteiktais lielākais pieļaujamais nomedījamo vilku skaits (limits), ko Valsts meža dienestam ir tiesības palielināt, ja būs uzskaitīti daudz gadījumi par uzbrukumiem lauksaimniecības dzīvniekiem.

Vilku medību sezona ilgst līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. martam. Iepriekšējā medību sezonā kopskaitā tika nomedīti 292 vilki no atļautajiem 300. Latvijā kopš 2004. gada ik gadu tiek noteikts pieļaujamais nomedījamo vilku skaits, pamatojoties uz vilku monitoringa datiem un iepriekšējās medību sezonas medību rezultātiem. Lai apzinātu esošo situāciju par vilku klātbūtni un daudzumu medību platībās, savu vērtējumu sniedz Valsts meža dienesta mežziņi un medību tiesību lietotāji. Pēdu nospiedumu izsekošana ziemas laikā ir gan galvenā vilku uzskaites, gan medīšanas metode. Vilki tiek nomedīti salīdzinoši vienmērīgi visas sezonas garumā. Kopš Latvijā veic vilku populācijas stāvokļa novērtējumu, var droši teikt, ka sugas stāvoklis nav pasliktinājies, tas ir stabils ar pieaugošu tendenci, ko apliecina arī Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta „Silava”  pētījumi. Vilku medīšana galvenokārt tiek veikta, lai plēsēju uzvedībā saglabātu piesardzību un izvairīšanos no cilvēkiem. Tas ir būtiski, lai varētu aizsargāt mājlopus. Latvijā vilku blīvums lielāks ir valsts rietumu, ziemeļu un austrumu daļās, bet mazāk tie ir sastopami valsts centrālajā daļā.  

Eiropas valstu mērogā vilks ir apdraudēts un tādēļ iekļauts aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču minētie starptautiskie dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vien vietējo specifiku pamato ar konkrētiem regulāri ievāktiem datiem.

 

Raksts: “Sākas vilku medības, Valsts meža dienests”, publ. 14.07.2014

Avots: https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/sakas-vilku-medibas-14-07-2014-?id=3475

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *