Atbalsts enerģētiskās neatkarības, papildus finansējuma un nodokļu atlaides jomā

“Gada pirmajā pusgadā liela uzmanība tika pievērsta enerģētikas jautājumiem, kā arī uzņēmēju atbalstam. Esam raduši iespēju sniegt papildus atbalstu vairāku miljonu eiro apmērā augstas pievienotās vērtības projektiem – ražošanai. Viens no nozīmīgākajiem darbiem – nodokļu atlaides uzņēmējiem, kuri iegulda pētniecībā un attīstībā – Ministru kabineta noteikumus ir atbalstījusi valdība,” norāda ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

1. Pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas, sadarbībā ar Finanšu ministriju, izstrādāti un apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz ieviest jaunu UIN nodokļa atvieglojumu komersantiem par veiktajiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā. Atvieglojumi paredz, ka pētniecības un attīstības izmaksas tiek norakstītas trīskāršā apmērā tajā gadā, kad tās radušās, piemērojot noteiktām pētniecības un attīstības izmaksu pozīcijām vērtību palielinošu koeficientu – 3.

2. Atbalsts augstās pievienotās vērtības projektiem un ražošanai palielināts līdz 82.2 miljoniem eiro. EM ir radusi iespēju palielināt finansējumu, kas tiks novirzīts ražošanas attīstības projektiem. Ņemot vērā saņemto komersantu pieteikto projektu skaitu atbalsta saņemšanai uzņēmumu darbības modernizācijai aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4. kārtas ietvaros. Plānots, ka ar piešķirto finansējumu varēs sniegt atbalstu 107 projektu īstenošanai.

3. Jauna būvniecības procesa regulējuma izstrāde. Jaunā regulējuma uzdevums – mazināt birokrātiju un stiprināt būvniecības procesā iesaistīto atbildību un kontroli pār būvniecības kvalitāti. Šobrīd ministrija strādā pie vairāk kā 18 specifisku MK noteikumu izstrādes jaunā likuma ieviešanai. Ministrija ir uzsākusi darbu arī pie 29 Latvijas būvnormatīvu pārskatīšanas.

4. Rasts finansējums Būvniecības biroja izveidei.

5. Izstrādāts elektroenerģijas izmaksu kompensēšanas mehānisms.

6. Biznesa inkubatoriem nodrošināts atbalsts bez pārtraukuma – līdz 2015.gadam varēs apgūt 5 miljonus eiro. Lai novērstu finansējuma pārrāvumu biznesa inkubatoru darbības nodrošināšanā līdz jaunā ES struktūrfondu plānošanas perioda aktivitātes uzsākšanai, par neapgūto finansējumu (aptuveni 5 milj.eiro) rīkos jaunu biznesa inkubācijas pakalpojumu iepirkumu esošā projekta ietvaros.

7. Pieņemts lēmums par gāzes tirgus liberalizāciju ar 2017.gadu. Saeima šā gada 13.martā akceptēja grozījumus Enerģētikas likumā, paredzot pakāpenisku gāzes tirgus atvēršanu līdz 2017. gada aprīlim. Paralēli līdz 2017.gadam notiks pakāpeniska normatīvo aktu izstrāde, lai stiprinātu Latvijas enerģētisko neatkarību gāzes jomā, sakārtojot likumus, lai līdz ar Latvijas Gāzes privatizācijas līguma termiņa beigām būtu radīti visi priekšnosacījumi gāzes tirgus atvēršanai un jaunu dalībnieku ienākšanai šajā tirgū.

8. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai.

Tika izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana LIAA atbalsta saņemšanai ražošanas telpu būvniecībai un rekonstrukcijai programmas „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

9. Papildus miljons eiro valsts reklāmai ārvalstīs.

10. Reģionālajos biznesa forumos izzināts uzņēmēju viedoklis un sākts darbs pie jauno plānošanas programmu izstrādes. Uzsākts aktīvs dialogs ar komersantiem un viņus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, gatavojoties 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodam un sākot darbu pie jauno atbalsta programmu izstrādes.

11. Atsaukts Dzīvojamo telpu īres likumprojekts un uzsākts darbs pie jaunas redakcijas, nodrošinot denacionalizēto māju īrnieku tiesību ievērošanu.

12. Izstrādāta valsts atbalsta programma mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem.

13. Samazināta naftas produktu drošības rezervju uzturēšanas valsts nodevas likme

14. Aktualizēts dabas gāzes krātuvju jautājums un panākts ievērojams progress gāzes starpsavienojumu izveidē.

15. EM apstiprinājusi Latvenergo dāvanu karšu dāvināšanu daudzbērnu ģimenēm

 

Preses relīze „Solis pretī enerģētiskai neatkarībai, papildus finansējums un nodokļa atlaides uzņēmumiem”, LR Ekonomikas ministrija, publ. 29.07.2014

Avots: www.em.gov.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *