Pētīs veģetatīvi pavairojamo ātraudzīgo koku sugu klonu identifikācijas iespējas

Viens no risinājumu veidiem, kā palielināt enerģētikas tirgū pieejamos koksnes biomasas apjomus, ir ātraudzīgo koku sugu – kārklu, vītolu, alkšņu – plantāciju ierīkošana. Latvijā ir nepieciešamie apstākļi šo sugu audzēšanai – piemērota augsne un klimats. Lai ierīkotu ātraudzīgo koku sugu plantācijas, nepieciešams kvalitatīvs stādmateriāls – veģetatīvi viegli pavairojamu un ātraudzīgu kokaugu šķirnes-kloni, kā arī metodika, ar kuru iespējams precīzi noteikt šķirni-klonu. Šobrīd stādāmā materiāla identificēšana notiek vizuāli, identificējot to pēc morfoloģiskajām pazīmēm, kas ir ļoti sarežģīti un nereti kļūdaini.

Pētījumā tiks izstrādāta ātraudzīgo lapu koku un krūmu šķirņu-klonu molekulāri ģenētiskās identifikācijas metodika, izmantojot DNS marķierus. Klonu identifikācija ar DNS marķieriem sniegs ievērojamas priekšrocības, jo būs iespējams noteikt klonu identitāti ar augstu izšķirtspēju un ticamības pakāpi (atšķirt tuvradnieciskus indivīdus), kā arī veikt nepieciešamās analīzes jebkurā gada laikā un jebkurā augu attīstības posmā. Pētījuma rezultātā izstrādātā klonu identifikācijas metodika nodrošinās jauno šķirņu reģistrācijas procesus un pasargās tās no nelegālas izmantošanas.

LVMI Silava jau ir uzsākta villainzaru kārklu šķirņu-klonu reģistrācijas process un nepieciešams veikt materiāla ģenētiskā viendabīguma pārbaudi pirms paraugu nosūtīšanas AVS (atšķirība, viendabība, stabilitāte) un SĪN (saimniecisko īpašību novērtēšana) analīžu veikšanai.

Pētījumā tiks apsekoti Latvijas teritorijā esošie ātraudzīgo koku sugu ģenētiskā materiāla (kloni un sugas) resursi, identificēti kloni ar vislabākajām koksnes īpašībām un ātraudzības kombinācijām, izdalīta DNS un veikta genotipēšana, izveidota Latvijas veģetatīvi pavairojamo ātraudzīgo koku sugu DNS kolekcija, kā arī molekulārās pasportizācijas datubāze. Pirms stādījumu ierīkošanas tiks veikta ātraudzīgo koku sugu klonu pārbaude un sagatavotas meža stādāmā materiāla ģenētiskās identifikācijas pases.

Pētījums “Veģetatīvi pavairojamo ātraudzīgo koku sugu klonu identifikācijas tehnoloģijas izstrāde” tiks veikts, izmantojot ERAF darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes “Zinātne un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un attīstība” 2.1.1.1.aktivitātes “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējumu.

 

Raksts:”Uzsākts pētījums par veģetatīvi pavairojamo ātraudzīgo koku sugu klonu identifikāciju”, LVMI Silava, publ. 05.09.2014

Avots:http://www.silava.lv/73/section.aspx/366

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *