Ar 1. decembri Latvijā sākas jaunā lūšu medību sezona

Valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, kas nosaka pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu 2014./2015.  gada medību sezonai  –  150 dzīvnieku. Lūšus atļauts medīt no 1. decembra, bet ne ilgāk par 31. martu. Lai nodrošinātu Medību likumā noteikto, ka medību resursi izmantojami tā, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu  un, ņemot vērā Lūšu aizsardzības plāna ieteikumus populācijas labvēlīga stāvokļa saglabāšanai, ir noteikts aizliegums 2014./2015. gada medību sezonā lūšus medīt Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Tērvetes, Bukaišu, Augstkalnes, Līvbērzes pagastu un Valgundes pagasta teritorijā ārpus Ķemeru nacionālā parka, Bauskas nodaļas uzraugāmajā teritorijā, izņemot Bārbeles, Dāviņu, Skaistkalnes, Stelpes, Vecsaules un Vecumnieku pagastus un Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes nodaļas uzraugāmajā teritorijā.

Sākotnējais nomedīšanas apjoms, 90 lūši, sadalīts pa virsmežniecībām (Austrumlatgales – 10, Centrālvidzemes – 15, Dienvidkurzemes – 5, Dienvidlatgales – 5, Rīgas reģionālajā – 5, Sēlijas – 5, Zemgales – 5, Ziemeļaustrumu – 15, Ziemeļkurzemes – 10, Ziemeļvidzemes – 15) un to nav atļauts pārsniegt līdz 2014. gada 23. decembrim un izmantot citā virsmežniecībā līdz 2015. gada 15. februārim. Pārējā nomedīšanas apjoma vienota kārtība tiek noteikta ar 24. decembri.

Par nomedītajiem lūšiem vienas darba dienas laikā pēc lūša nomedīšanas jāinformē Valsts meža dienests, tāpat jāinformē par ikvienu lūsi, kura bojā ejas cēlonis nav medīšana. Par katru nomedīto dzīvnieku tiek aizpildīts Akts par vilka/lūša nomedīšanu.

Medību tiesību lietotājam ir jāievēro Eiropas Padomes 1996. gada 9. decembra Regulas Nr. 338/97 „Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību” 8. panta nosacījums, ka šīs Regulas A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņus (t.sk., vilkus un lūšus) aizliegts pirkt, piedāvāt pirkšanai, iegādāties komerciāliem nolūkiem, publiski izstādīt komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai bez CITES sertifikāta. Lai netiktu pārsniegts noteiktais pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms valstī, no 2015. gada 16. februāra VMD Medību daļa koordinē atlikušā nomedīšanas apjoma izmantošanu, ieskaitot tā pieļaujamā apjoma pārdali, kas virsmežniecībās palicis neizmantots pēc pieļaujamā apjoma sākotnējā sadalījuma.

 

Raksts: “Sākas lūšu medību sezona”, Valsts meža dienests, publ. 01.12.2014

Avots: https://www.zm.gov.lv/valsts-meza-dienests/jaunumi/sakas-lusu-medibu-sezona?id=3893

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *