Par mašinizētas mežizstrādes tehnoloģiju izpēti iegūst doktora grādu

Par veikto pētījumu “Mašinizētas mežizstrādes tehnoloģijas izpēte krājas kopšanas cirtēs” 3. decembrī inženierzinātņu zinātniskais grāds piešķirts Jānim Pētersonam. Promocijas darba mērķis – izpētīt mašinizētā mežistrādes tehnoloģiju pielietošanu krājas kopšanas cirtēs Latvijā un izstrādāt rekomendācijas minētās tehnoloģijas uzlabošanai.

J. Pētersons norāda, ka, balstoties uz veiktajiem pētījumiem, šajā darbā piedāvāti divi jaunievedumi. Pirmais no tiem ir izvācamo koku uzskaites ierīce harvesteram, kuras ieviešana praksē nodrošinātu augstāku darba ražīgumu un darba kvalitāti, kā arī mežaudzes vienmērīgāku izkopšanu. Savukārt ar matemātiski pamatotā mežizstrādes mašīnas izvācamo koku aizsniedzamības modeļa aprēķinu rezultātiem harvestera operatoram būtu nosakāmi optimālākie pārbraucienu attālumi katrā konkrētajā cirsmas daļā. Pētījuma darba gaitā tika apkopoti plaša mēroga pētījumi par harvestera darbu krājas kopšanas cirtēs.

“Pēdējo 25 gadu laikā Latvijā tik vispusīgi pētījumi netika veikti. Darbs ir kā

turpinājums mežizstrādes mašīnu koku aizsniedzamības teorijai, kuru pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu beigās veica zinātniece Tea Roziņa un astoņdesmito gadu beigās turpināja Aleksandrs Saveļjevs. Pētījumos iegūtie rezultāti parāda pašreiz pielietotās mežizstrādes tehnoloģijas nepilnības, kā arī ir rasti risinājumi to novēršanai,” tā J. Pētersons.

Ar jaunā doktora promocijas darbu plašāk var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Jelgavā, Lielajā ielā 2).

 

Raksts: “Par mašinizētas mežizstrādes tehnoloģiju izpēti iegūst doktora grādu”, Agita Gabranova, LLU, publ. 05.12.2014

Avots: http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&id=11616

Promocijas darba KOPSAVILKUMS

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *