Pieejams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai. Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstības projektu īstenošanu Rēzeknes novadā, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami laika posmā no nākamā gada 15.janvāra līdz 16.februārim. Uz atbalstu var pretendēt: fiziskas personas, kuras plāno sākt saimniecisko darbību un kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rēzeknes novada teritorijā, fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saimnieciskās darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 7000 eiro, juridiskas personas, kuras saimniecisko darbību veic Rēzeknes novada teritorijā un kuru neto apgrozījums no saimnieciskās darbības iepriekšējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 eiro.

Piešķiramais finansējums varēs tikt izmantots: inventāra, iekārtu iegādei, ar kuru palīdzību produkts tiks ražots, pārstrādāts, šķirots, celts, pārvietots (izņemot autotransportu), sagatavots uzglabāšanai, iepakots, uzglabāts vai arī tiks sniegts pakalpojums, inventāra, iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksu segšanai, lauksaimniecības dzīvnieku iegādei, specifiskās datorprogrammatūras iegādei, biroja tehnikas iegādei, ja izmaksas nepārsniegs 10% no projekta kopējās attiecināmās summas, mārketinga materiālu izstrādei, būvmateriālu iegādei ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas telpu remontdarbiem.

Nodibinājuma LEARN līdzfinansējuma maksimālais apmērs:

  • nav lielāks par EUR 3 000,00 un nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,
  • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (izņemot graudkopības un piensaimniecības kooperatīvus) nav lielāks par EUR 10 000,00 un nepārsniedz 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
  • Projekta iesniedzēja līdzfinansējums: ne mazāks kā 10% no projekta kopējās attiecināmās summas.

Projektu pieteikumu konkursu kopējais pieejamais finansējums ir 30 000 eiro.

2015.gada 12.janvārī plkst.10 Rēzeknes novada pašvaldības telpās notiks seminārs, kurā tiks sniegta plašāka informācija un skaidrojumi par projekta pieteikuma sagatavošanu.

 

Raksts: “Pieejams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”, Rēzeknes novada pašvaldība, publ. 05.12.2014

Avots: www.rezeknesnovads.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *