“Silavas” pētnieki piedalās seminārā “Silviculture in Changing Environment”

Somijā, Kirkkonummi, no 2014. gada 24. līdz 25. novembrim norisinājās Somijas Mežzinātnes institūta “Metla”, Zviedrijas Lauksaimniecības universitātes un EFINORD organizēts seminārs “Silviculture in Changing Environment”. Semināra mērķauditorija bija zinātnieki, kuru pētījumu tēmas saistītas ar mežu un ūdeni, kā arī klimata pārmaiņu ietekmi. Pasākuma mērķis: iepazīstināt citu valstu kolēģus ar savām aktuālajām pētījumu tēmām, rosināt informācijas apmaiņu, kā arī apspriest turpmākas sadarbības iespējas. Seminārā tika organizētas gan kopīgas sesijas visiem dalībniekiem par jautājumiem, kas varētu interesēt visu auditoriju, gan arī atsevišķas paralēlas sesijas par tematiem, kas attiecas uz meža apsaimniekošanu un ūdeni un meža apsaimniekošanu un klimata pārmaiņām. LVMI Silava pasākumā pārstāvēja vadošie pētnieki Zane Lībiete un Āris Jansons (Ā.Jansona un J.Doņa prezentācija „Prediction of effect of climatic changes on forest fire risks” šeit).

Svarīgākie aplūkotie jautājumi: meliorācijas sistēmu renovācijas ietekme, modelēšanas rīki noteces un barības vielu izneses kvantifikācijai no sateces baseiniem, meža apsaimniekošanas pasākumu ietekme uz pazemes ūdeņiem, mežizstrādes ietekme uz augsni kūdras un minerālaugsnēs, oglekļa piesaiste, koku rekcija uz biotisko un abiotisko faktoru izmaiņām un tās prognozēšanas iespēja, risinājumi mežaudžu noturības pret klimata izmaiņu tiešo un netiešo ietekmi paaugstināšanai un no meža iegūstamo produktu klāsta paplašināšanai.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki vienojās, ka visās pārstāvētajās valstīs tiek risinātas līdzīgas problēmas, ir labs pamats un plašas iespējas turpmākai sadarbībai. Tiks sekots projektu pieteikumu uzsaukumiem gan Baltijas jūras pētījumu programmās (BONUS, INTERREG), gan ES līmeņa projektu konkursos (LIFE, Horizon 2020).

 

Raksts: “Dalība seminārā “Silviculture in Changing Environment””, LVMI “Silava”, publ. 03.12.2014

Avots: http://www.silava.lv/73/section.aspx/376

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *