Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam nodotas saskaņošanai

Latvijas ekonomikas konkurētspēja, energoapgādes drošība un enerģijas ilgtspēja – šiem vārdiem jākļūst par atslēgas vārdiem enerģētikas politikas īstenošanā līdz 2020.gadam un pēc tam. Šādu mērķu vadīta, kā arī pamatojoties uz Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014. – 2020.gadam un Enerģētikas stratēģiju 2030, Ekonomikas ministrija izstrādājusi un starpinstitūciju saskaņošanai nodevusi Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu.

Galvenais mērķis enerģētikā laika posmā līdz 2020.gadam ir energoapgādes drošības paaugstināšana un enerģētikas ilgtspējas veicināšana. Energoapgādes drošības paaugstināšanai paredzēts īstenot pasākumus, kas vērsti uz enerģijas lietotājiem pieejamu un stabilu enerģijas piegāžu nodrošināšanu. Enerģētikas ilgtspējas veicināšanai plānotas aktivitātes „zaļās enerģijas” īpatsvara palielināšanai un patērētās enerģijas efektīvākai izmantošanai. Lai nodrošinātu atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanu enerģijas gala patēriņā, aktivitātes būs vērstas uz atbalsta mehānisma sakārtošanu un tālāku attīstību, nodrošinot tā darbību atbilstoši tirgus principiem.

Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam izstrādes procesā piedalījās arī sabiedrības un nozares pārstāvji. 2014. gada 23. oktobrī pamatnostādņu projekts tika publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē un  nodots sabiedrības diskusijai. 2014. gada 22. novembrī Ekonomikas ministrijā un 24. novembrī Tautsaimniecības padomes Enerģētikas apakškomitejā tika rīkota pamatnostādņu projekta apspriešanas sanāksmes. Visi no nozares pārstāvjiem iesniegtie priekšlikumi tika izvērtēti un pamatnostādņu projekts precizēts. Tāpat pamatnostādņu izstrādē ņemts vērā  Informatīvajā ziņojumā par enerģētikas politikas finansēšanu laika posmā no 2014.-2020. gadam  (publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē) ietvertā vajadzību analīze un identificētie nepieciešamie pasākumi un to finansējuma avoti.

Pamatnostādņu projekta izstrādē, kā arī turpmākā dokumentā minēto pasākumu īstenošanā būtiska loma būs starpnozaru sadarbībai ne tikai nozaru ministriju griezumā, bet arī iesaistīto organizāciju griezumā.

Detalizētāk ar Enerģētikas attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/energijas_tirgus_un_infrastruktura/normativo_aktu_projekti/

 

Raksts: “Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam nodotas saskaņošanai”, Ekonomikas ministrija, publ. 12.12.2014

Avots: www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *