Apstiprināta 2014.-2020. gada ES fondu darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

Eiropas Komisija 2014. gada novembrī oficiāli apstiprinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”, kuras gaitā Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljardu eiro apmērā. Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” balstās uz Partnerības līgumu ESI fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam un tā tika izstrādāta 2013. un 2014.gada laikā. Programmas izstrādes gaitā tika aktīvi iesaistītas arī NVO, t.sk. Latvijas Dabas fonds.

Latvija ir trešā valsts starp visām dalībvalstīm, kuras darbības programma ir oficiāli apstiprināta. Darbības programma nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem. Darbības programma ir pieejama šeit.

Vides jomai veltītas Darbības programmas sadaļas 2.4. „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” un 2.5. „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” ar sekojošām ieguldījumu prioritātēm:

  • Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
  • Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte.

 

Raksts: “Apstiprināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība””, Latvijas Dabas fonds, publ. 30.12.2014

Avots: www.ldf.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *