Atbalstīs lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu veidošanu

Otrdien, 3. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz Eiropas Savienības (ES) atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un mārketinga procesa nodrošināšanai, tostarp jaunu noieta tirgu apgūšanā, kā arī produkcijas realizācijai tirgū.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu, pamatojoties uz izstrādātu biznesa plānu. Noteikumu projekts nosaka atbalsta pretendentus, atbalsta saņemšanas nosacījumus, atbalsta apmēru un intensitāti, atbalsta attiecināmas izmaksas, atbalsta piešķiršanas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus. Uz ražotāju grupas vai organizācijas atzīšanu Lauku atbalsta dienestā (LAD), pamatojoties uz tās izstrādāto biznesa plānu, varēs pretendēt tikai tās lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas ne agrāk kā 2012. gada 1. janvārī un kuras Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā ir ieguvušas atbilstības statusu ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī, un atbilst mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai.

Noteikumu projekts paredz, ka lauksaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniegs 100 000 eiro, bet visā programmēšanas periodā – 500 000 eiro. Savukārt mežsaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniegs 100 000 eiro, bet jebkurā triju fiskālo gadu periodā pēc slīdoša principa tas nepārsniegs 200 000 eiro atbilstoši de minimis regulējumam. Atbalstu izmaksās kā vienotas likmes atbalstu, kas sadalīts gada maksājumos, bet ne ilgāk kā piecus gadus pēc dienas, kad pretendents atzīts LAD, pamatojoties uz tā biznesa plānu. Lai atvieglotu biznesa plāna sagatavošanu, noteikumu projekta pielikumā ir sagatavota biznesa plāna parauga veidlapa.

 

Raksts: “Atbalstīs lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanu”, Zemkopības ministrija, publ. 03.02.2015

Avots: https://www.zm.gov.lv/presei/atbalstis-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-pakalpojumu-kooperativo-?id=4195

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *