Fitosanitārā sertifikāta saņemšana kokmateriālu eksportam kļūs dārgāka

Kopš 2000.gada Latvijā nav mainīts izcenojums fitosanitārajām pārbaudēm koksnes un tās izstrādājumu kravu eksportam. Tā kā 2010.gadā Eiropas Savienībā tika pārstrādāts Augu veselības režīms, kurā liela uzmanība pievērsta jaunajiem fitosanitārajiem apdraudējumiem, Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) 2013.gadā izstrādāja un apstiprināja jaunu pārbaužu veikšanas metodiku, kas nozīmīgi palielina vienai pārbaudei nepieciešamo laiku un resursus.

Lai samaksa par fitosanitārajām pārbaudēm segtu ieguldītos resursus, valdība otrdien, 3.februārī, akceptēja grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 „Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”. Grozījumi palielina maksu par pārbaudēm fitosanitārā sertifikāta saņemšanai zāģmateriālu un apaļkoku (zāģbaļķi), tajā skaitā, finierkluču un papīrmalkas eksportam.

Ņemot vērā fitosanitārā riska nozīmīgās atšķirības starp zāģmateriāliem (kokzāģētavā mehāniski apstrādātu koksni) un apaļkokiem (mehāniski neapstrādātu koksni), ieviests diferencēts izcenojums fitosanitārajām pārbaudēm apaļkokiem, kam ir liels fitosanitārais risks, – 2,85 eiro par 1 m3 koksnes, bet zāģmateriāliem, kam ir daudz mazāks fitosanitārais risks, – 0,28 eiro par m3 koksnes. Iepriekš izcenojums bija noteikts, to nediferencējot pa koksnes veidiem, tas ir, kokzāģētavā apstrādāta vai neapstrādāta koksne (attiecīgi 0,14 eiro par m3 un 0,04 eiro par m3). Vienlaikus ar noteikumu grozījumiem kokmateriālu sadalījums pa to veidiem arī iespējami pietuvināts to muitas kodifikatoram.

Vairāk par noteikumiem „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 „Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” – Ministru kabineta mājaslapā.

 

Raksts: “Palielināta maksa par pārbaudēm fitosanitārā sertifikāta saņemšanai zāģmateriālu un apaļkoku eksportam”, Zemkopības ministrija, publ. 03.02.2015

Avots: https://www.zm.gov.lv/presei/palielinata-maksa-par-parbaudem-fitosanitara-sertifikata-sanemsanai-za?id=4199

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *