Varenās meža mašīnas – harvesters un forvarders

Rāmi sniegotā 22. janvāra rītā Mammadaba twitter konkursa uzvarētāji kopā ar AS „Latvijas Valsts meži” ekspertu Māri Neicinieku devās dziļi biezoknī, lai uzzinātu par krājas kopšanas cirti ar meža mašīnām – harvesteru un forvarderu. Pirms došanās mežā, eksperts instruēja par darba drošību mežā. “Oranžās ķiveres un vestes ir obligāts nosacījums, kad dodas uz vietu, kur strādā mašīnas. Tām ieteicams pietuvoties no sāniem, jo citādāk operators cilvēkus var nepamanīt,” stāsta Māris.

Ja ir runa par meža kopšanu, tad tā sākas tūliņ pēc meža stādīšanas un ir viens no svarīgākajiem mežsaimniecības darbiem. Sākotnēji tā ir agrotehniskā kopšana – ar mērķi novērst lakstaugu, puskrūmu un nevēlamu koku un krūmu atvašu konkurenci ap mērķa sugas kokiem. Kopšanas rezultātā mazie stādiņi tiek nodrošināti ar telpu, kur tiem augt. Kad kociņi sasnieguši divu metru augstumu, tad veic jaunaudzes kopšanu – ar galveno mērķi nodrošināt atbilstoša sastāva kvalitatīvu, produktīvu un vitālu mežaudžu veidošanos. Kokam sasniedzot vismaz 12 metru augstumu, tiek veikta krājas kopšanas cirte jeb koku retināšana ar mērķi uzlabot kopējo audzes kvalitāti, paliekošo koku augšanu, atbrīvojoties no augšanas gaitā atpalikušiem kokiem.

Krājas kopšanas cirte ir brīdis, kad tiek izmantotas meža mašīnas. LVM tās izmanto kopš 2006. gada, nodrošinot efektīvu darbu ar augstu ražīgumu. „Viena meža mašīna aizvieto pat trīsdesmit cilvēkus ar motora zāģiem rokās,” stāsta eksperts. Operatora darbs ir komplicēts, tāpēc maldīgs ir priekšstats, ka meža mašīnu operatoram ir jāpārzina tikai harvestera tehniskā puse, uzbūve un vadīšana. Operatoram ir jābūt zināšanām par mežsaimniecību, apaļo koku kvalitātes, dabas aizsardzību un vides saglabāšanas prasībām. Viens no atslēgas vārdiem efektīvam darbam ir arī pieredze.

Lai veiksmīgi veiktu krājas kopšanas cirti, ir nepieciešams to perfekti izplānot: saglabāt visas dabas vērtības, piemēram, mitras ieplakas, vecus, dobumainus kokus, skudru pūžņus utt. Pēc tam plāno tehnoloģiskos koridorus, lai saudzētu augstākminētās dabas vērtības. Pa tehnoloģiskajiem koridoriem pārvietojas harvesters, kas retina audzi, bet pēc tam forvarders savāc sagatavotos kokmateriālus un pieved tos uz krautuvi un sašķiro. Cirsmu plānošanā nozīme ir arī gadalaikam un atbilstošiem laikapstākļiem, kas nosaka, vai un kā tehnikai būs iespējams pārvietoties pa attiecīgās teritorijas augsni atkarībā no tās nestspējas. Piemēram, dažviet iespējams pārvietoties vienīgi tad, kad ir sals.

 

Raksts: “Varenās meža mašīnas – harvesters un forvarders”, publ. 29.01.2015

Avots: http://www.mammadaba.lv/mammadaba-eksperts/190-maris-neicinieks/1268-meza-masinas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *