LVM apsaimniekotajās teritorijās norisinās aktīva jaunaudžu kopšana

Lai izaudzētu skaistu un veselīgu nākotnes mežu, AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotajās teritorijās norisinās aktīva jaunaudžu kopšana. Veicot šo darbu, tiek nodrošināta konkrētai vietai piemērotas koku sugas optimāla augšanas telpa un koku skaits uz hektāru, tādējādi tie labāk izmanto augsnes auglības potenciālu. Tiek veidotas veselas, noturīgas, pēc iespējas vienmērīgākas audzes, kas ļauj kokiem augt ātrāk un būt veselīgākiem. Jaunaudžu kopšanai  izmanto  krūmgriezi un  motorzāģi.

2014. gadā tika izkopti 39,8 tūkst. ha jaunaudžu. No tiem, 13,6 tūkst. ha ir egļu, 1,4 tūkst. ha priežu, 9,6 tūkst ha bērza audžu un 4,2 tūkst. ha citu koku sugu audzes.

Saimnieciskajos mežos putnu ligzdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam jaunaudžu kopšana netiek veikta līdz 10 gadus vecās priežu un lapu koku audzēs  un līdz 30 gadu vecās egļu audzēs, izņemot vietās, kur skuju koku augstums nepārsniedz 0,7 metrus, bet lapu koku augstums – 1 metru. Pavasara un vasaras periodā jaunaudžu kopšanas darbi netiek veikti arī putnu aizsardzībai izveidotajos mikroliegumos un to buferzonās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ūdeņu un purvu aizsargjoslās.

 

Raksts: “Rit jaunaudžu kopšanas darbi”, AS Latvijas valsts meži, publ. 06.02.2015

Avots: http://www.lvm.lv/jaunumi/2408-rit-jaunaudzu-kopsana-darbi

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *