Pirmo reizi meža īpašnieku kooperatīviem būs pieejams ES atbalsts attīstībai

Pirmo reizi pēc meža īpašnieku kooperācijas uzsākšanās būs iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības atbalstu kooperācijas attīstībai. Latvijā šobrīd ir četri meža īpašnieku kooperatīvi, kas var pretendēt uz šo atbalstu.

Otrdien, 3. februārī, valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus, kas paredz Eiropas Savienības (ES) atbalstu pasākumam „Ražotāju grupu un organizāciju izveide”. Atbalsta apmērs ir līdz 200 000 eiro triju gadu laikā un kopējais maksimālais atbalsts ir līdz 500 000 eiro visā 5 gadu periodā. Grigorijs Rozentāls, pirmās mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Mežsaimnieks” vadītājs šo vērtē kā būtiskāko līdz šim pieejamo atbalstu, kas tik ļoti bija nepieciešams kooperatīviem. G.Rozentāls: „Lai meža īpašnieku kooperatīvs sasniegtu vidēja uzņēmuma līmeni, ir nepieciešami ievērojami apgrozāmie līdzekļi, lai būtiski kāpinātu darījumu apjomu un uzkrātu kapitālu. Meža īpašniekiem sākotnējais kapitāls ir neliels un nepietiekams, lai varētu attīstīt saimniecisko darbību. Tāpēc iespēja pretendēt uz ES atbalstu noteikti tiks izmantota.” Rozentāls skaidro, ka šobrīd visvairāk trūkst līdzekļu darbinieku algām, darbinieku nodrošinājumam un apgrozāmajiem līdzekļiem.

Līdz šim meža īpašnieku kooperatīviem divus gadus bija pieejams neliels valsts atbalsts, apmēram 7 000 eiro gadā. Tas palīdzēja nosegt vien daļu MPKS administratīvos izdevumus, taču bija nepietiekams, lai attīstītu savu darbību.

ES pasākuma „Ražotāju grupu un organizāciju izveide” mērķis ir veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un mārketinga procesa nodrošināšanai, tostarp jaunu noieta tirgu apgūšanā, kā arī produkcijas realizācijai tirgū. Uz ražotāju grupas vai organizācijas atzīšanu Lauku atbalsta dienestā (LAD), pamatojoties uz tās izstrādāto biznesa plānu, varēs pretendēt tikai tās MPKS, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas ne agrāk kā 2012. gada 1. janvārī un kuras Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā ir ieguvušas atbilstības statusu ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī, un atbilst mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai.

Noteikumu projekts paredz, ka mežsaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniegs 100 000 eiro, bet jebkurā triju fiskālo gadu periodā pēc slīdoša principa tas nepārsniegs 200 000 eiro atbilstoši de minimis regulējumam. Maksimālais atbalsta apmērs ir noteikts, ievērojot Eiropas Komisijas nosacījumus.

Starp iesniedzamajiem dokumentiem, lai pretendētu uz atbalstu, MPKS būs jāiesniedz biznesa plāns, kurā jānorāda pašreizējās darbības apraksts, risku analīze, ražošanas apjomi, nodarbināto skaits, no MPKS biedriem nopirktās produkcijas apjoms, MPKS pārdotās produkcijas apjoms, sniegto pakalpojumu veidi un saņēmēji, sasniedzamie mērķi MPKS darbības attīstībai, finanšu un citu resursu nodrošinājums mērķu sasniegšanai un vēl virkne rādītāju, pēc kuriem tiks vērtēts pamatojums atbalsta sniegšanai. Lai atvieglotu biznesa plāna sagatavošanu, noteikumu projekta pielikumā ir sagatavota biznesa plāna parauga veidlapa.

G.Rozentāls stāsta, ka gadījumā, ja šis atbalsts tiks veiksmīgi apgūts, tad šis būs pirmais kooperatīvu iekustēšanās gads, jo par līdzšinējo kooperatīvu attīstību Rozentāls saka: „Radušies ir, bet iekustējušies nav”. Par to liecina arī divi jau likvidējušies kooperatīvi gadu pēc izveidošanas. Šobrīd Latvijā ir trīs atzītas MPKS: „L.V.Mežs” Inčukalnā, „Mežsaimnieks” Alsungā, un „Vidzeme” Madonā. Viena MPKS, kas nav saņēmusi atzītas MPKS statusu – „Vidzeme Ekomežs”. Pērn nodibinājās vēl viena MPKS „Ūsiņš” Ogrē.

 

Raksts: “Pirmo reizi meža īpašnieku kooperatīviem būs pieejams ES atbalsts attīstībai”, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, publ. 05.02.2015

Avots: http://www.mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/pirmo_reizi_me%C5%BEa_%C4%ABpa%C5%A1nieku_kooperat%C4%ABviem_b%C5%ABs_pieejams_es_atbalsts_att%C4%ABst%C4%ABbai/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *