Prezidentūras ietvaros eksperti diskutēs par pētniecības un inovāciju attīstību Eiropā

Klātesot izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei, konferencē “Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos” 12.-13. februārī Rīgā pulcēsies starptautiski eksperti, politikas veidotāji, akadēmiķi, zinātnieki, kā arī uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konferences fokusā ir Viedās specializācijas stratēģija jeb ilgtspējīga, uz zināšanām un inovācijām balstīta ekonomiskā izaugsme. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē ietvaros šo konferenci rīko Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Viedā specializācija (Smart Specialisation) ir stratēģiska pieeja tautsaimniecības attīstībai, izmantojot mērķtiecīgu atbalstu pētniecībai un inovācijām. Latvijas Viedās specializācijas stratēģija ir izklāstīta plānošanas dokumentā „Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam”, ar kuru saskaņā Latvijā tiks ieguldīti struktūrfondi.

Pasākuma mērķis ir ciešāk sasaistīt “Eiropa 2020” stratēģijā noteiktās prioritātes pētniecībā un inovācijās ar nacionālajām un reģionālajām stratēģijām. Uzmanības lokā būs saikņu stiprināšana starp Kohēzijas politiku, ES ietvarprogrammu pētniecībai un inovācijām “Apvārsnis 2020” un nacionālajiem finanšu instrumentiem. Vienlaikus tiks iztirzāts jautājums par iespējām veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un to inovācijas spēju audzēšanu. Eiropas konkurētspēja, tostarp pētniecības un inovācijas tīklu veidošana, ir viena no galvenajām Latvijas prezidentūras prioritātēm.

Latvija ir atvērta starptautiskas sadarbības veidošanai pētniecības jomās, kurās tai ir kopīgs attīstības potenciāls ar citām valstīm, un konference šajā ziņā būs nozīmīga iespēja pieredzes apmaiņai.

 

Raksts: “Prezidentūras ietvaros eksperti diskutēs par pētniecības un inovāciju attīstību Eiropā”, VIAA, publ. 02.02.2015

Avots: http://www.viaa.gov.lv/lat/info_medijiem/?text_id=24503

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *