Profesiju Pasaule piedāvā iepazīt jaunu objektu – Dabas aizsardzība

Karjeras izvēles atvieglošanai veidotā mājaslapa skolēniem “Profesiju Pasaule” turpina paplašināt savu profesiju klāstu. Janvāra vidū vietne papildināta ar vēl trīs profesiju aprakstiem, Dabas aizsardzības jomā:

Vietnē piedāvāts iepazīties ar katrā no šīm profesijām strādājošo ikdienas darba pienākumiem, darba aprīkojumu, apstākļiem un darba iespējām.

Dabas aizsardzība nodarbojas ar dabas un cilvēku attiecību regulēšanu, lai visi procesi dabā noritētu dabiski bez iejaukšanās, saglabātu konkrētu sugu, saglabātu konkrēto biotopu. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumos ir koordinēt apsaimniekošanas pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izstrādāt dabas aizsardzības un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus, reģistrēt zinātniskos pētījumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izskatīt mikroliegumu veidošanas priekšlikumus (izņemot jūras un mežu teritorijas); veikt Vašingtonas konvencijas “Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku sugām” (CITES) uzraudzības institūcijas funkcijas, t.sk. izsniegt atļaujas konvencijas aizsargāto dzīvnieku un augu ievešanai un izvešanai no valsts, izsniegt atļaujas Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas dzīvnieku ieviešanai un atļauju nemedījamo sugu iegūšanai.

 

Avots: http://www.profesijupasaule.lv/lv/cat/42

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *